Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Смолян

Показване на 1-25 от 281.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2200000001 д-р Августин Асенов Хаджийски Акушерство и гинекология
1700000006 д-р Аделина Божидарова Начева Анестезиология и интензивно лечение
1700005381 д-р Айлин Асанова Хаджиева
2200000002 д-р Албена Здравкова Чинарева Акушерство и гинекология
2200000003 д-р Албена Николаева Гюнелиева Хирургия
2200000483 д-р Александрина Росенова Кехайова
1700000034 д-р Александър Анатолиев Паршиков Педиатрия
2200000005 д-р Алекси Митков Каров Физикална и рехабилитационна медицина
2200000450 д-р Алина Костадинова Шукерова-Петрова Образна диагностика
2200000006 д-р Алказар Недков Хаджиматев Обща медицина
2200000485 д-р Алтай Еминов Косов
2200000481 д-р Анастас Димитров Талев
2200000406 д-р Анастас Савов Петров Вътрешни болести, Гастроентерология
2200000039 д-р Анастас Стоев Карагяуров Психиатрия
2200000479 д-р Анастасия Кирилова Хаджихристева-Бадева
2200000010 д-р Анатоли Свиленов Аликовски Урология
2200000011 д-р Ангел Божанов Белев Вътрешни болести, Кардиология, Ревматология, Социална медицина и здравен мениджмънт
2200000013 д-р Ангел Василев Стефанов
2200000015 д-р Ангел Николов Каръшев Анестезиология и интензивно лечение
2200000477 д-р Анджела Велинова Башева
2200000018 д-р Андрей Младенов Германов Вътрешни болести, Кардиология
2200000043 д-р Антоанета Георгиева Сарийска Нервни болести
2200000022 д-р Антон Горчев Лалов Акушерство и гинекология, Социална медицина и здравен мениджмънт
2200000023 д-р Апостол Николов Андреевски Педиатрия
2200000024Професор д-р Аргир Кирков Хаджихристев дмнВътрешни болести, Ревматология, Кардиология