Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Шумен

Показване на 1-25 от 522.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1600000001 д-р Абдел Бари Мохамед Жебрил Ушно-носно-гърлени болести
2800000001 д-р Адела Григорова Панайотова
2500002236 д-р Айлин Гюнер Мюмюн
2800000002 д-р Албена Събева Бозаджиева Вътрешни болести
2800000003 д-р Албена Тодорова Маринова Вътрешни болести
2800000004 д-р Албена Христова Паскалева-Костова Инфекциозни болести
2800000005 д-р Албена Яворова Младенова-Тодорова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2800000007 д-р Александрета Иванова Панайотова-Христова
2800000009 д-р Александър Демирев Алексиев Вътрешни болести, Кардиология
2800000011 д-р Алексей Петков Моканов Ортопедия и травматология
1600002319 д-р Ален Еролов Христов
2800000727 д-р Али Салех Алдиб Хирургия
2800000785 д-р Али Хюсеин Али
0400004316 д-р Алиосман Сеид Ахмед
2800000012 д-р Андреан Петков Дамянов Акушерство и гинекология
2800000013 д-р Анели Стефанова Султанова Кожни и венерически болести
2800000014 д-р Анета Димитрова Грозева Педиатрия
2800000016 д-р Анета Калева Калева-Панчева Педиатрия
1600002005 д-р Анита Вълкова Мирчева Кардиология
2800000674 д-р Анита Ивова Огнянова-Ахмед Очни болести
2800000702 д-р Анна Вячеславовна Георгиева Нервни болести
2800000017 д-р Анна Иванова Закова-Кавръкова Обща медицина
2800000018 д-р Антоанета Стефанова Теофилова-Димитрова Нервни болести
2800000022 д-р Анюта Жечкова Иванова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2800000024 д-р Аршалуис Арсен Бакаян Ушно-носно-гърлени болести, Обща медицина