Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Шумен

Показване на 1-25 от 518.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0300001492 д-р Николай Валентинов Веселински
0300001628 д-р Елис Рафаилова Гасанзадеева
0300001776 д-р Радина Валентинова Русинова
0400000698 д-р Детелин Христов Димов Вътрешни болести, Кардиология
0400002108 д-р Радосвета Кирилова Бозаджиева
0400002926 д-р Махмуд Али-Хайдар Аламо Образна диагностика
0400003517 д-р Галина Руменова Русева Медицинска онкология
0400003653 д-р Диян Михайлов Михайлов Хирургия
0400003817 д-р Башир Белло Маюрно
0400003833 д-р Пламена Христова Узунова-Атанасова Педиатрия
0400003847 д-р Оксана Евгеневна Аламо Акушерство и гинекология
0400003936 д-р Веселин Няголов Жеков
0400003990 д-р Алтер Мехмед Ахмед
0400004124 д-р Хюлия Бехчет Исмет
0400004126 д-р Павел Славов Павлов Обща и клинична патология
0400004217 д-р Станислава Ивова Войчева-Асеновска
0400004316 д-р Алиосман Сеид Ахмед Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
0400004431 д-р Георги Стоянов Стоянов Обща и клинична патология
0400004513 д-р Енгин Ендер Варсазан
0400004742 д-р Джем Ердуанов Халибрямов
0400004865 д-р Ахмед Синйал Кумали
0400004890 д-р Айлин Сеид Ахмед Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
0400004917 д-р Филиз Едизева Герджикова
0400005068 д-р Румяна Христова Ламбева
0400005102 д-р Танер Хюсеинов Хасанов