Проверка за въведен имейл адрес в регистъра

Проверка за въведен имейл адрес в регистъра