Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Разград

Показване на 1-25 от 261.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1800000001 д-р Аделина Георгиева Пенчева Педиатрия
1800000002 д-р Аделина Димитрова Милешка Вътрешни болести
1800000388 д-р Александър Любомиров Райчев Очни болести
1800000003 д-р Альоша Албенов Горельов
1800000004 д-р Ана Колева Радева Детски болести
1800000005 д-р Анатолий Димитров Стойнов Спортна медицина
0400003638 д-р Ангел Евгениев Стоянов
1800000379 д-р Ангел Руменов Русанов Кардиология
1800000007 д-р Ангелина Миткова Литева Очни болести
1800000008 д-р Ангелина Неделчева Чинкова Детски болести
1800000010 д-р Анелия Николова Минчева-Парашкевова Детски болести
1800000011 д-р Анета Методиева Карастоянова Клинична лаборатория, Трансфузионна хематология
1800000012 д-р Анна Борисова Вълкова Физикална терапия и рехабилитация
1800000013 д-р Анна Владимирова Алексиева-Йоцова Очни болести
1800000014 д-р Анна Николаева Христова Обща медицина
1800000016 д-р Антим Цонев Антимов
1800000017 д-р Антоанета Тодорова Дайнова Вътрешни болести, Обща медицина
2900000015 д-р Антон Вълев Косев Анестезиология и интензивно лечение
1800000018 д-р Антон Николаев Михайлов Вътрешни болести, Обща медицина
0400003541 д-р Ареф Шакиба Кардиология
1800000021 д-р Ася Русева Генева Кожни и венерически болести
1800000022 д-р Атанас Александров Атанасов Образна диагностика
1800000024 д-р Атанас Колев Тодоров Образна диагностика
1800000025 д-р Атанас Кръстев Кръстев Хирургия
1800000026 д-р Атанас Маринов Христов Нервни болести