Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Разград

Показване на 1-25 от 256.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1800000001 д-р Аделина Георгиева Пенчева Педиатрия
1800000002 д-р Аделина Димитрова Милешка Вътрешни болести
2300014910 д-р Адил Айдън Адил Обща медицина
1800000388 д-р Александър Любомиров Райчев Очни болести
2300014405 д-р Александър Христилианов Манолов
1800000003 д-р Альоша Албенов Горельов Педиатрия
1800000004 д-р Ана Колева Радева Педиатрия
1800000005 д-р Анатолий Димитров Стойнов Спортна медицина
0400003638 д-р Ангел Евгениев Стоянов
1800000379 д-р Ангел Руменов Русанов Социална медицина и здравен мениджмънт, Кардиология
1800000417 д-р Ангел Ценков Ангелов Ушно-носно-гърлени болести
1800000007 д-р Ангелина Миткова Литева Очни болести
1800000008 д-р Ангелина Неделчева Чинкова Педиатрия
2000000472 д-р Анелия Велинова Асенова
1800000010 д-р Анелия Николова Минчева-Парашкевова Педиатрия
1800000011 д-р Анета Методиева Карастоянова Клинична лаборатория, Трансфузионна хематология, Обща медицина
1800000012 д-р Анна Борисова Вълкова Физикална и рехабилитационна медицина
1800000013 д-р Анна Владимирова Алексиева-Йоцова Очни болести
1800000014 д-р Анна Николаева Христова Обща медицина
1800000016 д-р Антим Цонев Антимов
1800000017 д-р Антоанета Тодорова Дайнова Вътрешни болести, Обща медицина
2500002180 д-р Антон Тенев Асенов Ушно-носно-гърлени болести
0400003541 д-р Ареф Шакиба Кардиология
1800000021 д-р Ася Русева Генева Кожни и венерически болести
1800000022 д-р Атанас Александров Атанасов Образна диагностика