Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Разград

Показване на 76-100 от 258.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1800000080 д-р Деспина Йорданова Богданова Педиатрия, Обща медицина
1800000081 д-р Деян Васков Гиргинов Акушерство и гинекология
1800000340 д-р Деян Кънчев Петков
1800000082 д-р Деян Павлов Коларов Обща медицина
0400002919 д-р Диана Василева Тодорова Съдебна медицина и деонтология
1800000085 д-р Диана Петрова Киселова Психиатрия
1800000086 д-р Диляна Ганчева Иванова-Колева Клинична лаборатория, Социална медицина и здравен мениджмънт, Хранене и диететика
1800000087 д-р Димитричка Цонева Стоева-Стоянова Вътрешни болести, Гастроентерология
1800000088 д-р Добромир Йорданов Стоянов Анестезиология и интензивно лечение
1800000089 д-р Донка Иванова Иванова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
1800000091 д-р Доцка Атанасова Минкова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1800000093 д-р Драгомир Атанасов Николов Хирургия
1800000393 д-р Дуня Живкович
1800000095 д-р Евгений Владиславов Стаменов Вътрешни болести, Нефрология
1800000096 д-р Евгений Димитров Генев Хирургия
1800000098 д-р Евгения Андреева Керчева Педиатрия
1800000099 д-р Евелин Радославов Алексиев
1800000101 д-р Екатерина Пенчева Кубратова Клинична микробиология
1800000102 д-р Елена Александрова Колева Очни болести
1800000103 д-р Елена Василева Маринова Ушно-носно-гърлени болести
1800000104 д-р Елена Илиева Миличина Обща медицина
1800000420 д-р Елис Давудова Ибрахимова
2600000424 д-р Емел Ахмедова Юсеинова Клинична лаборатория
1800000108 д-р Емил Петров Малчев Хирургия
1800000114 д-р Енчо Стефанов Величков