Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пазарджик

Показване на 1-25 от 768.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1400000001 д-р Агоп Етварт Хугасян Анестезиология и интензивно лечение
1400000002 д-р Адалат Изатовна Илиева Обща медицина
1400000003 д-р Аделина Иванова Димитрова Вътрешни болести, Обща медицина
1400000004 д-р Адриана Георгиева Власева Вътрешни болести, Вътрешни болести - Ендокринология и болести на обмяната
1400000995 д-р Айша Салих Дурльова
1400001046 д-р Айше Ахмед Алендар
1400000005 д-р Александра Ангелова Тилева Образна диагностика
1400001032 д-р Александра Светославова Стефанова
1400000006 д-р Александър Андонов Попов
1400000993 д-р Александър Бойков Вецов
1400000963 д-р Александър Иванов Кобаков Акушерство и гинекология
1400000008 д-р Александър Николаев Георгиев Обща медицина
1400000007 д-р Александър Новоместски Педиатрия
1400000009 д-р Александър Симеонов Спиров Анестезиология и интензивно лечение
1400001044 д-р Александър Тони Палийски
1400001026 д-р Александър Юриев Тотев
1400001023 д-р Алексей Атанасов Керенски
1400000012 д-р Али Асанов Бурнусузов
1400001027 д-р Али Салих Али
1400000013 д-р Анастас Василев Коруев Очни болести
1400000014 д-р Анастасия Георгиева Нейкова-Минева Вътрешни болести, Вътрешни болести - Пневмология и фтизиатрия
1400000015 д-р Анастасия Димитрова Коруева Акушерство и гинекология
1400000016 д-р Анастасия Димитрова Мараджийска-Узунова Вътрешни болести, Кардиология
1400000971 д-р Ангел Георгиев Добрев
1400000019 д-р Ангел Димитров Мечев Ушно-носно-гърлени болести