Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пазарджик

Показване на 1-25 от 799.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1400000001 д-р Агоп Етварт Хугасян Анестезиология и интензивно лечение
1400000002 д-р Адалат Изатовна Илиева Обща медицина
1400000003 д-р Аделина Иванова Димитрова Вътрешни болести, Обща медицина
1400000004 д-р Адриана Георгиева Власева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1400000995 д-р Айша Салих Дурльова
1400001046 д-р Айше Ахмед Алендар
1400001106 д-р Айше Бинкова Црънгалова
1400000005 д-р Александра Ангелова Тилева Образна диагностика
1400001032 д-р Александра Светославова Стефанова Пластично–възстановителна и естетична хирургия
1400001064 д-р Александра Славова Тодорова-Ангелова
1400000993 д-р Александър Бойков Вецов
1400000963 д-р Александър Иванов Кобаков Акушерство и гинекология
1400001074 д-р Александър Минчев Танев
1400000008 д-р Александър Николаев Георгиев Обща медицина
1400000007 д-р Александър Новоместски Педиатрия
1400001044 д-р Александър Тони Палийски
1400001026 д-р Александър Юриев Тотев Обща и клинична патология
1400001023 д-р Алексей Атанасов Керенски
1400000012 д-р Али Асанов Бурнусузов Обща медицина
1400001098 д-р Али Муса Рахим
1400001027 д-р Али Салих Али Урология
1400000014 д-р Анастасия Георгиева Нейкова-Минева Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1400000015 д-р Анастасия Димитрова Коруева Акушерство и гинекология
1400000016 д-р Анастасия Димитрова Мараджийска-Узунова Вътрешни болести, Кардиология
1400000017 д-р Ангел Василев Найденов Педиатрия