Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Разград

Показване на 126-150 от 258.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1800000405 д-р Кадрие Бахриева Кязимова Педиатрия
1800000378 д-р Кадрие Джеват Топчу-Испир Педиатрия
2300013934 д-р Калин Цветанов Керчев Очни болести
1800000141 д-р Калушка Петрова Бончева Трансфузионна хематология
1800000142 д-р Камелия Станева Якимова Социална медицина и здравен мениджмънт
1800000146 д-р Красимир Ангелов Манолов Обща и клинична патология
1800000148 д-р Красимир Петров Петров Вътрешни болести, Обща медицина
1800000149 д-р Красимира Венкова Георгиева Педиатрия, Неонатология
0400001370 д-р Красимира Маринова Маринова Анестезиология и интензивно лечение
1800000150 д-р Кремена Димитрова Романова Анестезиология и интензивно лечение, Акушерство и гинекология
1800000151 д-р Кръстю Михайлов Кръстев Урология
1800000152 д-р Латинка Младенова Георгиева Педиатрия
1800000358 д-р Левент Али Апти Анестезиология и интензивно лечение
1800000153 д-р Леман Салимова Балканджиева Вътрешни болести
1800000154 д-р Лилия Мартинова Мартинова Вътрешни болести
1800000156 д-р Лиляна Ангелова Петрова
1800000157 д-р Лиляна Димитрова Тонева Вътрешни болести, Обща медицина, Социална медицина и здравен мениджмънт
1800000158 д-р Лиляна Петрова Петрова Анестезиология и интензивно лечение
1800000159 д-р Люба Петкова Николова Вътрешни болести
1800000382 д-р Любомира Руменова Русанова-Йоргакиева Социална медицина и здравен мениджмънт, Клинична лаборатория
1800000163 д-р Людмил Борисов Дяков Нервни болести
1800000164 д-р Людмила Георгиева Парушева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1800000166 д-р Людмила Йорданова Димитрова Вътрешни болести, Кардиология
1800000341 д-р Мадлена Димитрова Борисова Психиатрия
2800000333 д-р Мадлена Петрова Исова-Заркова Урология