Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Разград

Показване на 126-150 от 270.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1800000389 д-р Исмет Хъкметов Тахсинов Кардиология
1900000342 д-р Йордан Петров Петров Инфекциозни болести
1800000137 д-р Йорданка Иванова Петрова Педиатрия, Обща медицина
1800000138 д-р Йорданка Лазарова Николова Обща медицина
1800000140 д-р Йорданка Панайотова Атанасова Очни болести
1800000396 д-р Кадер Исмаилова Халилова
1800000405 д-р Кадрие Бахриева Кязимова Педиатрия
1800000378 д-р Кадрие Джеват Топчу-Испир Педиатрия
2300013934 д-р Калин Цветанов Керчев Очни болести
1800000141 д-р Калушка Петрова Бончева Трансфузионна хематология
1800000142 д-р Камелия Станева Якимова Социална медицина и здравен мениджмънт
1800000146 д-р Красимир Ангелов Манолов Обща и клинична патология
1800000148 д-р Красимир Петров Петров Вътрешни болести, Обща медицина
1800000149 д-р Красимира Венкова Георгиева Педиатрия, Неонатология
0400001370 д-р Красимира Маринова Маринова Анестезиология и интензивно лечение
1800000150 д-р Кремена Димитрова Романова Анестезиология и интензивно лечение, Акушерство и гинекология
1800000151 д-р Кръстю Михайлов Кръстев Урология
1800000152 д-р Латинка Младенова Георгиева Педиатрия
1800000358 д-р Левент Али Апти Анестезиология и интензивно лечение
1800000153 д-р Леман Салимова Балканджиева Вътрешни болести
1800000154 д-р Лилия Мартинова Мартинова Вътрешни болести
1800000156 д-р Лиляна Ангелова Петрова
1800000157 д-р Лиляна Димитрова Тонева Вътрешни болести, Обща медицина, Социална медицина и здравен мениджмънт
1800000158 д-р Лиляна Петрова Петрова Анестезиология и интензивно лечение
1800000159 д-р Люба Петкова Николова Вътрешни болести