Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Хасково

Показване на 1-25 от 619.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2700000001 д-р Агоп Гарабед Казазян Хирургия
2700000002 д-р Адриана Петрова Такева-Гунчева
2700000935 д-р Адриана Христова Русева Гастроентерология
1700006286 д-р Айлин Касим Аръкан
2700000924 д-р Айхан Иляз Енвер
2700000973 д-р Айхан Назим Рамадан Нервни болести
2700000005 д-р Албена Младенова Карагьозова
2700000006 д-р Алдин Хитов Карагьозов
2700000008 д-р Александра Велева Чакърова Обща медицина
2700000010 д-р Александра Славова Манолова Вътрешни болести, Кардиология
2700000011 д-р Али Мустафа Ел-Кадри Урология
2700000970 д-р Али Хюсеин Али
2700001052 д-р Алпер Акбулут
2700000013 д-р Анастас Любомиров Попов Кардиология, Вътрешни болести
2700000014 д-р Анатоли Александров Млъзев Кожни и венерически болести
1700000122 д-р Ангел Петров Христозов Психиатрия
2700000019 д-р Ангел Христов Недев Ушно-носно-гърлени болести
2700000021 д-р Ангелина Димова Костова Нервни болести
2700001047 д-р Андон Руменов Атанасов
2700000023 д-р Анелия Ганчева Павлова Радиобиология
2700000024 д-р Анета Митрева Даткова Обща медицина
2700000998 д-р Ани Стефанова Танева Нервни болести
2700001069 д-р Анита Добромирова Николова
2700000012 д-р Анка Киризиева Пальонова Очни болести
2700000027 д-р Анка Петкова Никифорова Образна диагностика