Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Хасково

Показване на 201-225 от 667.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2100000782 д-р Димитар Костаке Голев Очни болести
2700000248 д-р Димитрия Делчева Димитрова Психиатрия
2700000250 д-р Димитър Ангелов Ермов Детска хирургия, Хирургия
2700000257 д-р Димитър Димчев Димитров Клинична лаборатория
2700000259 д-р Димитър Йорданов Георгиев Вътрешни болести
2700001042 д-р Димитър Красимиров Костадинов
2700000261 д-р Димитър Любенов Димитров Патофизиология
2700000265 д-р Димитър Павлов Павлов Ортопедия и травматология
2700000950 д-р Димитър Петров Петров
2700000985 д-р Димитър Славов Славов
2700000268 д-р Димитър Стоянов Станчев Хирургия
2700000269 д-р Димитър Ташев Кючуков Хирургия
2700000271 д-р Димитър Христов Тончев Урология
2700000272 д-р Димитър Щилянов Димитров Акушерство и гинекология
2700000273 д-р Димка Георгиева Запрянова Инфекциозни болести
2700000276 д-р Димчо Иванов Несторов Анестезиология и интензивно лечение
2700000278 д-р Димчо Тенев Стойчев Обща медицина
2700001020 д-р Динко Делчев Господинов
2700000283 д-р Добри Димитров Добрев Акушерство и гинекология
2700000284 д-р Добри Димитров Маргаритов Анестезиология и интензивно лечение
2700000285 д-р Добри Христов Петков Анестезиология и интензивно лечение
2700000289 д-р Добромир Стоянов Господинов Вътрешни болести
2700000291 д-р Донка Велчева Атанасова Обща медицина
2700000294 д-р Дора Ангелова Иванова Акушерство и гинекология
2700000296 д-р Дора Димитрова Георгиева-Спасова Образна диагностика