Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Хасково

Показване на 576-600 от 635.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2700000807 д-р Таня Михайлова Димитрова
2700000812 д-р Татяна Анатолевна Албанова Педиатрия
2700000813 д-р Татяна Стоилова Славейкова Вътрешни болести
2700000814 д-р Татяна Трифонова Александрова Вътрешни болести, Кардиология
2700000815 д-р Татяна Христова Атанасова Педиатрия
2700000816 д-р Ташко Павлов Павлов
2700000817 д-р Теменуга Щерева Йорданова Очни болести
2700000820 д-р Теню Манахилов Тянков Очни болести
2700000821 д-р Теодор Панайотов Благоев
2700001023 д-р Теодор Филипов Филипов
2700001025 д-р Теодора Йорданова Попова
2700000827 д-р Тинка Манолова Тодорова
2700000828 д-р Тихомир Костадинов Тенев Обща медицина
2900000523 д-р Тодор Атанасов Атанасов Пневмология и фтизиатрия
2700000830 д-р Тодор Димитров Пандов Кардиология, Вътрешни болести
2700000831 д-р Тодор Йорданов Тодоров Обща медицина
2300009409 д-р Тодор Неделчев Гоговски
2700000834 д-р Тодор Сашев Стратиев
2800000581 д-р Тодор Стойков Тодоров Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2700000835 д-р Тодорка Йовчева Данчева Очни болести
2700000836 д-р Тодорка Радулова Стайкова Вътрешни болести
0600000429 д-р Тонка Асенова Матеева Трудова медицина, Педиатрия
2700000842 д-р Тошко Георгиев Делчев Очни болести
2700001014 д-р Фартин Шинаси Юсуф
2700001030 д-р Ферай Кадир Фаик-Изет