Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Сливен

Показване на 1-25 от 556.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2100000858 д-р Абдуллах Севдинч Тахсин
2100000001 д-р Адриана Любомилова Бояджиева-Хубчева Анестезиология и интензивно лечение
2100000002 д-р Азим Арифов Азимов
2100000004 д-р Албена Йорданова Щърбанова-Паскалева Вътрешни болести, Клинична лаборатория
2100000797 д-р Александар Димоски
2100000799 д-р Александър Иванов Александров Очни болести
2100000007 д-р Александър Маринов Драгански
2100000009 д-р Алексей Архангелов Алексиев Урология
2100000010 д-р Алла Петрова Димитрова
2300014229 д-р Амин Мохамед Кахиле Неврохирургия
2100000011 д-р Анастасия Любенова Бекриева Обща медицина
2100000743 д-р Ангел Ангелов Ангелов Хирургия
2100000012 д-р Ангел Ангелов Ангелов Хирургия
1700000092 д-р Ангел Атанасов Кръстев Вътрешни болести, Вътрешни болести - Кардиология
2100000015 д-р Ангелина Димитрова Гъркова-Тотева Педиатрия
2100000784 д-р Анелия Георгиева Атанасова Педиатрия
2100000829 д-р Анелия Йосифова Чеморитани-Илиева Нефрология
2100000019 д-р Анелия Христова Колева Вътрешни болести, Ревматология
2100000020 д-р Анеля Симеонова Иванова Физикална и рехабилитационна медицина
2100000021 д-р Анета Йорданова Момчева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2100000022 д-р Анжело Ивайлов Ванков Вътрешни болести, Кардиология
2100000023 д-р Анка Димитрова Георгиева Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2100000026 д-р Анна Спиридонова Камекова-Митева Обща медицина
1700000192 д-р Антоан Петров Каразапрянов Нервни болести
2100000839 д-р Антон Маринов Дамев