Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Сливен

Показване на 176-200 от 568.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2100000223 д-р Донка Драганова Стефанова Педиатрия
2100000224 д-р Донка Желева Миланова-Обрешкова Обща медицина, Нервни болести
2100000227 д-р Донка Илиева Илиева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2100000228 д-р Дора Денкова Димитрова
2100000229 д-р Дора Митева Трифонова-Дечева Анестезиология и интензивно лечение
2100000873 д-р Дьоне Али Деде
2100000772 д-р Евгени Христов Режев Анестезиология и интензивно лечение
2100000236 д-р Евгений Йовчев Драгиев Нервни болести
2100000234 д-р Евгений Щилиянов Тенчев Обща медицина
2100000237 д-р Евгения Денчева Георгиева-Атанасова Акушерство и гинекология
2100000239 д-р Евдокия Златкова Богданова Педиатрия
2100000241 д-р Евлоги Христов Дурев Обща и клинична патология
2100000242 д-р Екатерина Атанасова Кертикова
2100000243 д-р Екатерина Стайкова Симитчиева Акушерство и гинекология
2100000245 д-р Елена Атанасова Чокалиева Вътрешни болести, Професионални болести
2300015375 д-р Елена Валентинова Дякова
2100000246 д-р Елена Василева Янева-Йотова Акушерство и гинекология
2100000248 д-р Елена Макавеева Ценкова Анестезиология и интензивно лечение
2100000249 д-р Еленка Павлова Лещакова Клинична лаборатория
2100000251 д-р Елина Милкова Анастасова
2100000254 д-р Елка Кирилова Донева Педиатрия
2100000255 д-р Елка Нинова Славова Вътрешни болести, Обща медицина
2100000256 д-р Емануил Вичев Христов Пневмология и фтизиатрия
2100000257 д-р Емил Зарков Сотев Вътрешни болести
2100000746 д-р Емил Иванов Кирилов Обща медицина