Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Сливен

Показване на 176-200 от 551.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2100000884 д-р Драган Стоянов
2100000873 д-р Дьоне Али Деде
2100000772 д-р Евгени Христов Режев Анестезиология и интензивно лечение
2100000236 д-р Евгений Йовчев Драгиев Нервни болести
2100000234 д-р Евгений Щилиянов Тенчев Обща медицина
2100000239 д-р Евдокия Златкова Богданова Педиатрия, Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2100000241 д-р Евлоги Христов Дурев Обща и клинична патология
2100000242 д-р Екатерина Атанасова Кертикова
2100000243 д-р Екатерина Стайкова Симитчиева Акушерство и гинекология
2100000245 д-р Елена Атанасова Чокалиева Вътрешни болести, Професионални болести
2300015375 д-р Елена Валентинова Дякова
2100000246 д-р Елена Василева Янева-Йотова Акушерство и гинекология
2100000248 д-р Елена Макавеева Ценкова Анестезиология и интензивно лечение
2100000249 д-р Еленка Павлова Лещакова Клинична лаборатория
2100000251 д-р Елина Милкова Анастасова Обща медицина
2100000254 д-р Елка Кирилова Донева Педиатрия
2100000255 д-р Елка Нинова Славова Вътрешни болести, Обща медицина
2100000256 д-р Емануил Вичев Христов Пневмология и фтизиатрия
2100000257 д-р Емил Зарков Сотев Вътрешни болести, Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2100000746 д-р Емил Иванов Кирилов Обща медицина
2100000260 д-р Емил Минчев Руманецов Хирургия
2100000262 д-р Емил Стоилов Енчев Обща медицина
2100000263 д-р Емилия Господинова Кондева Психиатрия
2100000264 д-р Емилия Иванова Консулова Вътрешни болести
2100000266 д-р Емилиян Динев Петров Инфекциозни болести, Обща медицина