Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Сливен

Показване на 26-50 от 556.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2100000803 д-р Атанас Василев
2100000035 д-р Атанас Василев Хайдутов Ортопедия и травматология
2100000036 д-р Атанас Георгиев Атанасов Анестезиология и интензивно лечение
2100000037 д-р Атанас Георгиев Райов Обща медицина
2100000732 д-р Атанас Костов Грунов Физикална и рехабилитационна медицина, Икономика на здравеопазването
2500000089 д-р Атанас Михайлов Янкабаков Неврохирургия
2100000040 д-р Атинула Паскалис Какараки-Стоянова Образна диагностика
0400003479 д-р Ахмет Сюлейман Ердик Акушерство и гинекология
2100000041 д-р Бианка Христова Тинева-Руманецова Акушерство и гинекология
0400003742 д-р Биляна Валентинова Попова-Симеонова Обща медицина
2100000042 д-р Бисер Василев Карачоров Ортопедия и травматология
2100000045 д-р Богдан Кирилов Сотиров Обща медицина, Ортопедия и травматология
2100000862 д-р Богдана Димитрова Русчева
2100000048 д-р Богдана Николова Трендафилова
2300016662 д-р Богомил Иванов Иванов
2100000889 д-р Божидар Бойков Чифчиев
2100000722 д-р Божидар Цветанов Кирилов Обща медицина
2100000050 д-р Бойка Динева Колева Педиатрия
2100000841 д-р Боряна Пламенова Лакова Педиатрия
2100000055 д-р Валери Цанков Вълчев Вътрешни болести, Анестезиология и интензивно лечение
2100000056 д-р Валерия Ангелова Спасова Вътрешни болести, Нефрология
2100000736 д-р Валерия Атанасова Димитрова Физикална и рехабилитационна медицина
2100000057 д-р Ванушка Емилова Петрова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2100000059 д-р Ваньо Христов Караиванов Акушерство и гинекология
2100000060 д-р Ваня Благовест Алексиева Очни болести