Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Сливен

Показване на 151-175 от 551.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2100000199 д-р Димитър Русчев Димитров Очни болести
2100000202 д-р Димитър Стойчев Стойчев Вътрешни болести, Обща медицина
2100000203 д-р Димитър Стоянов Митев Урология
2100000808 д-р Димитър Тодоров Солаков
2100000205 д-р Димка Колева Данчева Кожни и венерически болести
2100000207 д-р Димо Пеев Мутавчиев Спешна медицина
2100000208 д-р Димчо Стаматов Димов
2100000209 д-р Димчо Христов Илиев Ушно-носно-гърлени болести
2100000210 д-р Дина Димитрова Баятова Нервни болести
2500000434 д-р Динка Симеонова Симеонова Очни болести
2100000718 д-р Динко Кръстев Иванов Анестезиология и интензивно лечение
2100000212 д-р Диньо Атанасов Динев Нервни болести
2100000214 д-р Дичко Христов Дичев Вътрешни болести, Кардиология
2100000215 д-р Диян Христов Тодоров
2100000160 д-р Дияна Божидарова Денева Спешна медицина
2100000171 д-р Дияна Пенева Петкова
2100000175 д-р Дияна Христова Радкова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2100000875 д-р Добрин Кутев Добрев
2100000218 д-р Добринка Кунева Клисарова Обща медицина
2100000220 д-р Добринка Христова Павлова-Ножарова Акушерство и гинекология
2100000223 д-р Донка Драганова Стефанова Педиатрия
2100000224 д-р Донка Желева Миланова-Обрешкова Обща медицина, Нервни болести
2100000226 д-р Донка Иванова Иванова Акушерство и гинекология
2100000227 д-р Донка Илиева Илиева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2100000228 д-р Дора Денкова Димитрова