Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Добрич

Показване на 1-25 от 448.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0900000804 д-р Айхан Билялов Ахмедов
0900000839 д-р Айше Ахмед Реджеб
0900000002 д-р Албена Александрова Минкова-Колева
0900000003 д-р Албена Василева Василева Вътрешни болести, Нефрология
0900000004 д-р Албена Стефанова Севданска Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0900000005 д-р Александра Александровна Гусева Обща медицина
0900000009 д-р Александър Йорданович Щерев Акушерство и гинекология
0900000012 д-р Анастасия Спирова Трифонова-Александрова Трудова медицина, Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
0900000013 д-р Ангел Димитров Паскалев Хирургия
0900000015 д-р Ангелина Димитрова Николова Педиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт
0900000016 д-р Андрей Велчев Вълов
0900000017 д-р Анелия Георгиева Коларова-Кисьова Вътрешни болести
0900000018 д-р Анжел Василев Петков Анестезиология и интензивно лечение
0900000769 д-р Ася Николаева Райкова-Къчовска Ендокринология и болести на обмяната
0900000799 д-р Атанас Юриев Атанасов
0900000823 д-р Атанас Юриев Янев
0900000777 д-р Бекир Еминов Сабахтинов Нервни болести
0400004372 д-р Белло Моде Данге Педиатрия
0900000835 д-р Биляна Златкова Пенева
0900000034 д-р Бисер Янков Ботев Анестезиология и интензивно лечение
0900000035 д-р Бисерка Атанасова Пачолова-Ценова Образна диагностика, Социална медицина и здравен мениджмънт
0900000036 д-р Бисерка Веселинова Кирова Обща медицина
0900000037 д-р Блага Ангелова Николова Образна диагностика
0900000040 д-р Борислав Енчев Желязков Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0900000041 д-р Борислав Желязков Бонев Акушерство и гинекология