Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Сливен

Показване на 251-275 от 559.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2100000320 д-р Илия Асенов Рупов
2500001684 д-р Илиян Димитров Комитов Обща медицина, Инфекциозни болести
2100000321 д-р Илиян Петров Цончев Вътрешни болести, Клинична хематология
2100000322 д-р Илияна Митева Христова Вътрешни болести, Гастроентерология
2100000324 д-р Илко Петров Тодоров Обща медицина
2100000326 д-р Ирина Атанасова Иванова Нервни болести
2100000886 д-р Йоана Валентинова Марчева
2100000327 д-р Йовка Стойчева Стойчева Вътрешни болести, Кардиология
2100000330 д-р Йордан Иванов Стойков Обща и клинична патология
2100000331 д-р Йордан Йорданов Йорданов Неврохирургия
2100000332 д-р Йордан Костадинов Костадинов
2100000333 д-р Йордан Николаев Котов Ушно-носно-гърлени болести
2100000337 д-р Йордан Христов Йорданов Пневмология и фтизиатрия
2100000338 д-р Йорданка Ангелова Христова Кожни и венерически болести
2100000339 д-р Йорданка Иванова Ходжева Вътрешни болести, Обща медицина
2100000343 д-р Калинка Цветанова Георгиева Вътрешни болести
2100000811 д-р Калоян Павлинов Павлов Гастроентерология
2100000344 д-р Камелия Илиева Кутийска Педиатрия, Обща медицина
2100000346 д-р Камен Иванов Янчев Хирургия
1400001031 д-р Картал Команлъ
2100000796 д-р Катерина Ивановска
2100000349 д-р Катя Петрова Беленска-Алтънова Ушно-носно-гърлени болести
2100000350 д-р Кети Георгиева Терзиева Педиатрия, Неонатология
2100000351 д-р Кинче Георгиева Байчева Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2100000353 д-р Кирил Русев Кинчев Вътрешни болести, Ревматология