Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Сливен

Показване на 101-125 от 557.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2500000315 д-р Господин Тотев Колев
2100000139 д-р Григор Христов Велков Хирургия
1700004652 д-р Даниел Йорданов Петров Хирургия
1600002796 д-р Даниел Петров Калинов
2100000143 д-р Даниела Иванова Андреева Анестезиология и интензивно лечение
2100000144 д-р Даниела Милчева Маноилова Клинична лаборатория
2100000145 д-р Даниела Стефанова Андонова Обща медицина
2100000146 д-р Даниела Христова Калева Епидемиология на инфекциозните болести, Инфекциозни болести
2100000866 д-р Данчо Иванов Николов
2100000147 д-р Данчо Илиев Димитров Вътрешни болести, Обща медицина
2100000148 д-р Данчо Събев Симеонов Педиатрия
2100000149 д-р Дарина Петкова Стоянова Вътрешни болести, Обща медицина
2100000807 д-р Дарко Котев
2100000883 д-р Дарко Недович Образна диагностика
2100000774 д-р Денислав Мерджанов Башев
0300001657 д-р Деница Георгиева Георгиева
2100000154 д-р Десислава Михайлова Савова Психиатрия
2100000156 д-р Детелина Василева Мишева Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите), Обща медицина
2100000836 д-р Джихад Махмуд Алали Акушерство и гинекология
2100000157 д-р Джулия Сергеева Вълканова Ушно-носно-гърлени болести
2100000158 д-р Диан Генчев Колев Обща медицина
2100000159 д-р Диан Йосифов Хинов Вътрешни болести
2100000161 д-р Диана Василева Симеонова Педиатрия, Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2100000162 д-р Диана Георгиева Воротинцева Обща медицина
2100000163 д-р Диана Георгиева Георгиева Обща медицина