Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Сливен

Показване на 226-250 от 568.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2500000588 д-р Иван Василев Радков Акушерство и гинекология
2100000293 д-р Иван Георгиев Плачков Хирургия
2100000789 д-р Иван Димитров Терзиев Хирургия
2100000708 д-р Иван Димов Вълканов Анестезиология и интензивно лечение
2100000843 д-р Иван Иванов Стайков
2100000295 д-р Иван Илиев Иванов Урология
2100000296 д-р Иван Йорданов Стайков Вътрешни болести, Кардиология
2100000298 д-р Иван Любомиров Даков
2100000301 д-р Иван Николов Федин Ортопедия и травматология
2100000303 д-р Иван Радев Ненов Анестезиология и интензивно лечение
2100000304 д-р Иван Стайков Иванов Ушно-носно-гърлени болести
2300004280 д-р Иван Стефанов Иванов Анестезиология и интензивно лечение
2100000307 д-р Иван Щерев Узунов Анестезиология и интензивно лечение
2900000206 д-р Иванка Делчева Едрева Трансфузионна хематология
2100000292 д-р Иванчо Георгиев Найденов Кожни и венерически болести
2100000311 д-р Ивелин Йорданов Петков Обща медицина
2900000541 д-р Ивелин Хайсам Ал Самра Кардиология
1400001030 д-р Ивелина Анжелова Ванкова
2100000312 д-р Ивелина Асенова Тодорова Обща медицина
2100000855 д-р Ивелина Пламенова Лакова
2100000315 д-р Ивка Милева Козарева
2100000316 д-р Иво Георгиев Маслинков Обща медицина
2100000317 д-р Илиана Григорова Бояджиева Анестезиология и интензивно лечение
2500002177 д-р Илия Асенов Борисов
2100000320 д-р Илия Асенов Рупов