Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Русе

Показване на 1-25 от 785.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0400003448 д-р Абди Мехмедов Абдиев Нервни болести
1900001092 д-р Адриан Петков Петков
1700005886 д-р Адриана Александрова Ангелова-Дере
1600002792 д-р Адриана Андреева Вричева
0400004247 д-р Адриана Роберт Шикова Очни болести
1900000003 д-р Айдън Аляйдинов Джиниев Обща медицина
1900000978 д-р Айлен Мехмед Ибрям
1900001074 д-р Айлин Айдън Керим
1600002372 д-р Айля Орханова Асанова
1900001007 д-р Айнур Мехмед Хюсеин
1900001077 д-р Айрин Насуф Сюлейман Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
1900000004 д-р Албена Великова Владова-Цанева Вътрешни болести
0400000014 д-р Албена Костадинова Княжева Инфекциозни болести
1900000006 д-р Албена Николаева Михайлова Вътрешни болести
1900000007 д-р Албена Пенчева Ангелова Очни болести
1900000009 д-р Албена Стефанова Алкушева-Кочанова Хирургия
1900000010 д-р Албена Тонева Тонева Вътрешни болести, Кардиология
1900001043 д-р Александра Хараламбиева Иванова
1900001028 д-р Александър Александров Босилков Гастроентерология
2300000110Доцент д-р Александър Борисов Парашкевов дмХирургия
1900001101 д-р Александър Воленов Славянов
1900001046 д-р Александър Живков Георгиев
1900001023 д-р Александър Иванов Кьосев
1600000024 д-р Александър Константинов Кунев Акушерство и гинекология
1900000011 д-р Александър Михайлов Рудницки Акушерство и гинекология