Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Русе

Показване на 1-25 от 767.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0400003448 д-р Абди Мехмедов Абдиев Нервни болести
1700005886 д-р Адриана Александрова Ангелова
1900000003 д-р Айдън Аляйдинов Джиниев Обща медицина
1900000978 д-р Айлен Мехмед Ибрям
1900001074 д-р Айлин Айдън Керим
1600002372 д-р Айля Орханова Асанова
1900001007 д-р Айнур Мехмед Хюсеин
1900001077 д-р Айрин Насуф Сюлейман
1900000004 д-р Албена Великова Владова-Цанева Вътрешни болести
1900000006 д-р Албена Николаева Михайлова Вътрешни болести
1900000007 д-р Албена Пенчева Ангелова Очни болести
1900000009 д-р Албена Стефанова Алкушева-Кочанова Хирургия
1900000010 д-р Албена Тонева Тонева Вътрешни болести, Кардиология
1900001028 д-р Александър Александров Босилков
1900001046 д-р Александър Живков Георгиев
1900001023 д-р Александър Иванов Кьосев
1600000024 д-р Александър Константинов Кунев Акушерство и гинекология
1900000011 д-р Александър Михайлов Рудницки Акушерство и гинекология
1900000945 д-р Александър Пламенов Бальовски Урология
1900000015 д-р Александър Трифонов Йовчев Хирургия
1600000029 д-р Александър Францов Босилков Нервни болести
1900000958 д-р Альона Синева Кожни и венерически болести
1900000018 д-р Ангел Петков Брайков Хирургия
1900000019 д-р Ангелина Илиева Киселова-Ванкова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1900000021 д-р Андрей Борисов Бояджиев Обща медицина