Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Русе

Показване на 1-25 от 794.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0400003448 д-р Абди Мехмедов Абдиев
1900000003 д-р Айдън Аляйдинов Джиниев Обща медицина
1900000978 д-р Айлен Мехмед Ибрям
1600002372 д-р Айля Орханова Асанова
1900001007 д-р Айнур Мехмед Хюсеин
1900000004 д-р Албена Великова Владова-Цанева Вътрешни болести
1900000006 д-р Албена Николаева Михайлова
1900000007 д-р Албена Пенчева Ангелова Очни болести
1900000009 д-р Албена Стефанова Алкушева-Кочанова Хирургия
1900000010 д-р Албена Тонева Тонева Вътрешни болести, Кардиология
1900001043 д-р Александра Хараламбиева Иванова
1900001028 д-р Александър Александров Босилков
1900001046 д-р Александър Живков Георгиев
1900001023 д-р Александър Иванов Кьосев
1600000024 д-р Александър Константинов Кунев Акушерство и гинекология
1900000011 д-р Александър Михайлов Рудницки Акушерство и гинекология
1900000945 д-р Александър Пламенов Бальовски Урология
1900000015 д-р Александър Трифонов Йовчев Хирургия
1600000029 д-р Александър Францов Босилков Нервни болести
1900000958 д-р Альона Синева Кожни и венерически болести
1900000018 д-р Ангел Петков Брайков Хирургия
1900000019 д-р Ангелина Илиева Киселова-Ванкова Вътрешни болести, Вътрешни болести - Ендокринология и болести на обмяната
1900000021 д-р Андрей Борисов Бояджиев
0400000071 д-р Андриан Костадинов Миланов
1900000869 д-р Анелия Господинова Ангелова Образна диагностика