Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Монтана

Показване на 1-25 от 362.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1300000001 д-р Агнеса Спасова Петрова Физикална и рехабилитационна медицина
1300000003 д-р Албена Тодорова Александрова-Лалова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1300000004 д-р Александър Апостолов Найденов Обща медицина
1300000005 д-р Александър Вергилов Иванов Анестезиология и интензивно лечение
1300000006 д-р Александър Петров Александров Вътрешни болести, Обща медицина
1300000640 д-р Алис Себат Исмаилова
1300000626 д-р Альона Кунчева
1300000008 д-р Ана Иванова Петкова Физикална и рехабилитационна медицина
1300000015 д-р Анелия Валериева Ранчинска Анестезиология и интензивно лечение
1300000016 д-р Анелия Замфирова Тодорова
1300000017 д-р Анелия Найденова Цветкова Образна диагностика
1300000018 д-р Анелия Николаева Ненкова Вътрешни болести
1300000020 д-р Анжела Рангелова Александрова-Маринова Педиатрия
1300000564 д-р Анна Величкова Петрова Обща медицина
1300000025 д-р Антоанета Димитрова Александрова Педиатрия, Обща медицина
1300000026 д-р Антоанета Димитрова Блажева Педиатрия, Неонатология
1300000609 д-р Антон Антонов Антонов Урология
1300000027 д-р Антонина Филипповна Петрова Хигиена на детско-юношеската възраст, Обща медицина
1300000633 д-р Антония Галинова Ганева Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
1300000029 д-р Атанас Христов Исусов Акушерство и гинекология
1300000031 д-р Афанаси Каменов Костов Хирургия
1300000602 д-р Биляна Василева Лазарова
1300000033 д-р Бисер Иванов Илиев
1300000037 д-р Бойко Георгиев Димитров Вътрешни болести, Кардиология
1300000038 д-р Бойко Тодоров Цветков Нервни болести