Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Сливен

Показване на 76-100 от 568.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2100000093 д-р Виолета Иванова Кънева
2100000095 д-р Владимир Атанасов Несторов Физикална и рехабилитационна медицина, Обща медицина
2100000096 д-р Владимир Делев Делев Обща медицина
2100000097 д-р Владимир Христов Топов Нервни болести
2100000098 д-р Влайо Господинов Чернев Хирургия
2100000104 д-р Галина Иванова Бакърджиева Клинична лаборатория
2100000105 д-р Галина Йорданова Георгиева Педиатрия
2100000712 д-р Галина Колева Иванова
2100000106 д-р Галина Ненчова Богданова
2100000107 д-р Галина Стоянова Димитрова
2100000109 д-р Галина Христова Пенкова Педиатрия, Обща медицина
2500000270 д-р Галя Иванова Вълчева-Германова Педиатрия
2100000110 д-р Галя Любомирова Костова Обща медицина
2100000111 д-р Ганка Иванова Кръстева-Василева Хигиена на детско-юношеската възраст, Обща медицина
2100000806 д-р Геника Христова Дахтерова-Петрова Гастроентерология
2100000117 д-р Георги Григоров Килограмски Нервни болести
2100000118 д-р Георги Димитров Арнаудов
2100000121 д-р Георги Динев Кавръков Акушерство и гинекология
2100000123 д-р Георги Желев Георгиев Вътрешни болести
2100000124 д-р Георги Желев Кутийски Вътрешни болести
2100000781 д-р Георги Иванов Димитров Хирургия, Съдова хирургия
2100000129 д-р Георги Михайлов Ходжев Вътрешни болести, Обща медицина
2100000831 д-р Георги Павлинов Панов
2100000133 д-р Георги Славчев Илиев Акушерство и гинекология
2100000134 д-р Георги Стоянов Минчев Спешна медицина, Вътрешни болести, Кардиология