Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Сливен

Показване на 201-225 от 549.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2100000264 д-р Емилия Иванова Консулова Вътрешни болести
2100000266 д-р Емилиян Динев Петров Инфекциозни болести, Обща медицина
2100000268 д-р Желка Стоянова Анестева Педиатрия
2100000270 д-р Желязко Тодоров Манолов
2100000271 д-р Женева Ангелова Стайкова Педиатрия, Детска кардиология
2100000272 д-р Жени Колева Ванкова Вътрешни болести
2100000273 д-р Живка Вълкова Петрова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2100000276 д-р Живко Стоянов Терзиев Ушно-носно-гърлени болести
2100000277 д-р Жулиета Георгиева Въжарова Педиатрия
2100000282 д-р Здравко Вълков Златанов Педиатрия
2100000283 д-р Здравко Иванов Златев Обща медицина
2100000284 д-р Здравко Ценков Пенков Акушерство и гинекология
2300015256 д-р Златина Анжело Ванкова
2100000285 д-р Златина Бонева Стоянова Образна диагностика
2100000286 д-р Златина Христова Тенева Обща медицина
2100000287 д-р Златка Калчева Калчева
2100000289 д-р Ивайло Георгиев Танков Ушно-носно-гърлени болести
2100000290 д-р Иван Борисов Горанов Акушерство и гинекология
2100000291 д-р Иван Бянков Димов Акушерство и гинекология
2500000588 д-р Иван Василев Радков Акушерство и гинекология
2100000789 д-р Иван Димитров Терзиев Хирургия
2100000708 д-р Иван Димов Вълканов Анестезиология и интензивно лечение
2100000295 д-р Иван Илиев Иванов Урология
2500002296 д-р Иван Илчев Денев
2100000296 д-р Иван Йорданов Стайков Вътрешни болести, Кардиология