Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Сливен

Показване на 51-75 от 556.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2100000061 д-р Ваня Колева Русева-Иванова Педиатрия
2100000823 д-р Ваня Пламенова Рибарова Образна диагностика
2500000172 д-р Ваня Христова Йовчева Педиатрия, Неонатология
2100000062 д-р Васил Андонов Петкански Хирургия
2100000064 д-р Васил Данаилов Вълчев Образна диагностика
2100000066 д-р Васил Христов Кацаров Кардиология
2100000068 д-р Василиса Симеонова Ковачева
2100000070 д-р Васислав Петрониев Петров Вътрешни болести, Обща медицина, Социална медицина и здравен мениджмънт
2100000072 д-р Венелина Танева Велева Вътрешни болести, Обща медицина
2100000073 д-р Венера Тодорова Тодорова-Ковачева Обща медицина
2100000826 д-р Венцеслав Ангелов Ралев Лицево-челюстна хирургия, Социална медицина и здравен мениджмънт
2100000077 д-р Весела Томова Колева
2100000078 д-р Веселин Ганчев Събев Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2100000081 д-р Веселин Лазаров Лазаров Вътрешни болести, Обща медицина
2100000083 д-р Веселин Пасков Василев Хирургия
2100000084 д-р Веселин Петров Василев Обща медицина, Физикална и рехабилитационна медицина
2100000087 д-р Веселка Ангелова Фендрина-Георгиева Нервни болести
2100000088 д-р Веселка Илиева Тодорова Обща медицина
2100000738 д-р Виктор Николаев Куртев
2100000093 д-р Виолета Иванова Кънева
2100000095 д-р Владимир Атанасов Несторов Физикална и рехабилитационна медицина, Обща медицина
2100000096 д-р Владимир Делев Делев Обща медицина
2100000097 д-р Владимир Христов Топов Нервни болести
2100000098 д-р Влайо Господинов Чернев Хирургия
2100000104 д-р Галина Иванова Бакърджиева Клинична лаборатория