Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Благоевград

Показване на 1-25 от 838.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0200000001 д-р Абдулах Юсуфов Лавчиев Хирургия, Обща медицина
0200000002 д-р Агнес Христова Филиповска
0200000003 д-р Агнеса Михайлова Янева
0200000983 д-р Адиле Селимова Чаушева-Ниньова Гастроентерология
0200000887 д-р Айлин Муса Куньова
0200001095 д-р Айлин Хасан Бимова
0200001052 д-р Айсел Сабит Читакова
0200001027 д-р Айше Ибраимова Шерифова-Гърбева
0200000992 д-р Айше Мехмедова Лапантова-Зайденова Нервни болести
0200000950 д-р Албена Илиева Божинова Нервни болести
0200000006 д-р Албена Танкова Улянова
2300013322 д-р Александра Анил Бояпати
0200000007 д-р Александра Атанасова Радева Педиатрия
0200000903 д-р Александър Борисов Георгиев Хирургия
0200000010 д-р Александър Георгиев Касапинов Урология
0200000012 д-р Александър Димитров Попов Социална медицина и здравен мениджмънт, Хирургия
0200000013 д-р Александър Иванов Сивиков Ортопедия и травматология
0200000014 д-р Александър Йорданов Костов Вътрешни болести
0200001111 д-р Александър Красимиров Пелтеков
0200000015 д-р Александър Петров Сакелариев Ортопедия и травматология
0200000016 д-р Александър Симеонов Вакашински Спешна медицина, Анестезиология и интензивно лечение
0600000014 д-р Александър Тодоров Бояджиев Хирургия
0200000017 д-р Алексей Асенов Спахиев Обща медицина
0200000018 д-р Ален Емилов Палов Обща медицина
0200001065 д-р Алиса Славчева Хаджиева-Яхова