Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Сливен

Показване на 526-549 от 549.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2100000682 д-р Христо Тодоров Василев Анестезиология и интензивно лечение
2100000769 д-р Хусин Калаш Нервни болести
2100000684 д-р Цветан Георгиев Влахов Акушерство и гинекология
2100000685 д-р Цветан Данчев Данчев Гастроентерология
2100000687 д-р Цветанка Жечева Жечева Обща медицина
2100000852 д-р Цветелина Григорова Велкова-Бояджиева
1200000680 д-р Цветко Андреев Андреев
2100000688 д-р Цонко Костов Костов
2100000690 д-р Чанко Савов Савов
2100000691 д-р Щилиян Андреев Андреев Хирургия, Хирургия
2100000696 д-р Юлиана Димитрова Николова Вътрешни болести, Кардиология
2100000693 д-р Юлия Бянкова Бянкова Анестезиология и интензивно лечение
2100000804 д-р Юлия Георгиева Узунова
2100000851 д-р Юлия Димитрова Янева
2100000694 д-р Юлия Константиновна Савова Физикална и рехабилитационна медицина, Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2100000695 д-р Юлия Николова Минчева-Папазова Педиатрия
2100000697 д-р Юри Христов Ников Вътрешни болести
2100000698 д-р Юрий Димитров Хаджиев Пневмология и фтизиатрия
2100000700 д-р Яна Иванова Чукова Педиатрия, Инфекциозни болести
2500002278 д-р Янислава Георгиева Георгиева
2500002270 д-р Яница Димитрова Янева
2100000876 д-р Янка Костадинова Драгоманска-Йорданова
2100000701 д-р Янка Светиева Овчарова-Прокопиева Акушерство и гинекология
2100000848 д-р Янка Христова Апостолова Акушерство и гинекология