Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Сливен

Показване на 1-25 от 547.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0300001657 д-р Деница Георгиева Георгиева
0400003479 д-р Ахмет Сюлейман Ердик Акушерство и гинекология
0400004103 д-р Емилиян Илианов Давидов
1400001030 д-р Ивелина Анжелова Ванкова
1400001031 д-р Картал Команлъ
1400001045 д-р Фади Камил Шен
1700000192 д-р Антоан Петров Каразапрянов Нервни болести
1700004652 д-р Даниел Йорданов Петров Хирургия
1700004931 д-р Димитър Василев Гагрицов Лицево-челюстна хирургия
2100000001 д-р Адриана Любомилова Бояджиева-Хубчева Анестезиология и интензивно лечение
2100000002 д-р Азим Арифов Азимов
2100000004 д-р Албена Йорданова Щърбанова-Паскалева Вътрешни болести, Клинична лаборатория
2100000007 д-р Александър Маринов Драгански
2100000008 д-р Александър Петков Александров Образна диагностика
2100000009 д-р Алексей Архангелов Алексиев Урология
2100000010 д-р Алла Петрова Димитрова
2100000011 д-р Анастасия Любенова Бекриева Обща медицина
2100000012 д-р Ангел Ангелов Ангелов Хирургия
2100000013 д-р Ангел Благовестов Костадинов
2100000015 д-р Ангелина Димитрова Гъркова-Тотева Педиатрия
2100000019 д-р Анелия Христова Колева Вътрешни болести, Ревматология
2100000021 д-р Анета Йорданова Момчева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2100000022 д-р Анжело Ивайлов Ванков Вътрешни болести, Кардиология
2100000023 д-р Анка Димитрова Георгиева Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2100000026 д-р Анна Спиридонова Камекова-Митева Обща медицина