Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Хасково

Показване на 551-575 от 625.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2700000787 д-р Стаю Стоянов Педев Очни болести
2700000788 д-р Стефан Тодоров Севов Акушерство и гинекология
2700000789 д-р Стефан Христов Бозалиев Ортопедия и травматология
2700000790 д-р Стефка Михайлова Здравкова Очни болести
2700000938 д-р Стефка Пенчева Робева Образна диагностика
2700000791 д-р Стефка Славчева Андреева Акушерство и гинекология
2700000794 д-р Стефка Христова Илиева Акушерство и гинекология
2700000795 д-р Стоил Бойчев Бойчев
2700000797 д-р Стойчо Димчев Караджов Обща медицина
2500001344 д-р Стойчо Желев Петров Хирургия
2700000798 д-р Стойчо Михайлов Михайлов Вътрешни болести, Нефрология
2700000801 д-р Стоян Недялков Кънев
2700000802 д-р Стоянка Костова Прямова Вътрешни болести, Клинична алергология
2700001051 д-р Таня Динкова Тенчева
0400004009 д-р Таня Иванова Кънчева Клинична лаборатория
2700000807 д-р Таня Михайлова Димитрова
2700000812 д-р Татяна Анатолевна Албанова Педиатрия
2700000813 д-р Татяна Стоилова Славейкова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2700000814 д-р Татяна Трифонова Александрова Вътрешни болести, Кардиология
2700000815 д-р Татяна Христова Атанасова Педиатрия
2700000816 д-р Ташко Павлов Павлов
2700000817 д-р Теменуга Щерева Йорданова Очни болести
2700000820 д-р Теню Манахилов Тянков Очни болести
2700000821 д-р Теодор Панайотов Благоев
2700001023 д-р Теодор Филипов Филипов Акушерство и гинекология