Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Хасково

Показване на 351-375 от 627.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2700000495 д-р Лилия Димитрова Консулова Педиатрия
2700000497 д-р Лиляна Георгиева Памукова Акушерство и гинекология
2700000498 д-р Лиляна Димитрова Михова Нервни болести
2700000500 д-р Лиляна Иванова Йонкова-Тончева Педиатрия
2700000501 д-р Лиляна Михайлова Минкова Педиатрия
2700000502 д-р Лиляна Христова Атанасова Физикална и рехабилитационна медицина
2700001070 д-р Лора Живкова Петкова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2700001048 д-р Лъчезар Деянов Стоянов
2700000505 д-р Лъчезар Константинов Бойдев Ушно-носно-гърлени болести
2700000508Доцент д-р Любен Донков Атанасов дмнХирургия, Детска хирургия
2700000512 д-р Любомир Вълков Василев Хирургия
2700000513 д-р Любомир Желязков Тасев Обща медицина
2700000514 д-р Любомир Кирилов Димитров Анестезиология и интензивно лечение
2700001061 д-р Любомира Димова Димова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2700000515 д-р Людмил Радков Николов Нервни болести
2700000517 д-р Людмила Тодорова Илинска-Иванова Педиатрия, Нервни болести
2700000518 д-р Магдалена Костадинова Христова Педиатрия
2700000520 д-р Малин Славчев Спасов Обща медицина
2700000521 д-р Маргарита Антонова Попова
2700000523 д-р Маргарита Димитрова Пеева-Георгиева
2700000525 д-р Маргарита Янкова Досева Обща медицина
2700000528 д-р Мариана Йорданова Карамфилова Вътрешни болести, Нефрология
2700000529 д-р Мариана Несторова Данева Педиатрия
2700000530 д-р Мариана Пеева Борисова Очни болести
2700000966 д-р Мариана Русева Галончева