Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Хасково

Показване на 301-325 от 627.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2700001037 д-р Йордан Стойчев Кузев
2700000420 д-р Йордан Христов Иванов Хирургия
2900000522 д-р Йорданка Богданова Атанасова Педиатрия
2700000917 д-р Йорданка Димитрова Димитрова Психиатрия
2700000423 д-р Йорданка Иванова Петкова Кожни и венерически болести
2700000424 д-р Йорданка Костадинова Янева Физикална и рехабилитационна медицина
2700000425 д-р Йорданка Маринова Вълчева Обща медицина
2700000426 д-р Йорданка Николова Станилова-Боботанова Педиатрия, Клинична хематология
2700000428 д-р Йорданка Петрова Герасимова-Тодорова Обща медицина, Вътрешни болести
2700000429 д-р Йорданка Темелакиева Маринова Педиатрия
2700000432 д-р Калинка Стефанова Първанова Вътрешни болести
2700000899 д-р Камен Митков Костадинов Анестезиология и интензивно лечение
2700000434 д-р Карамфила Вълчева Тодорова Педиатрия
2700000435 д-р Катерина Тодорова Колева-Драгоева Гастроентерология
2700000437 д-р Катюша Трифонова Николова Педиатрия
1000000480 д-р Катя Валериева Йонал
2700001049 д-р Катя Василева Вардар Психиатрия
2700000439 д-р Катя Гочева Крайчева Вътрешни болести, Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2700001024 д-р Катя Кирилова Зашкева-Атанасова
2700000441 д-р Катя Костова Василева Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2700000443 д-р Катя Христова Сапунджиева Педиатрия, Детска кардиология, Детска ревматология
2700000445 д-р Кинка Христова Христова Кардиология, Вътрешни болести
2700000446 д-р Кирил Андонов Андонов
2700000448 д-р Кирил Георгиев Гузгунов Педиатрия
2500000733 д-р Кирил Димитров Талалаев Обща медицина