Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Хасково

Показване на 226-250 от 619.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2700000315 д-р Елена Димитрова Дачева
2700000316 д-р Елена Иванова Петрова-Тодорова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар, Вътрешни болести
2700000317 д-р Елена Иванова Тодорова Кардиология, Вътрешни болести
2700000319 д-р Елена Петрова Костадинова
2700000320 д-р Елена Цветанова Киферова Обща медицина
2700000322 д-р Елина Панайотова Караиванова Педиатрия
2700000323 д-р Елисавета Стефанова Иванова Очни болести
2700000325 д-р Елка Йорданова Жечева
2700000326 д-р Емил Делчев Евтимов Анестезиология и интензивно лечение
2700000328 д-р Емилена Петрова Филипова Педиатрия
2700000329 д-р Емилия Димитрова Милева Гастроентерология, Вътрешни болести
2700000330 д-р Емилия Иванова Александрова-Гайдарова Обща медицина
2700000333 д-р Ергюн Реджебов Кехайов Акушерство и гинекология
2700000334 д-р Ердинч Мухитдинов Чолев Акушерство и гинекология
2700000947 д-р Ерхан Сами Мустафа Нервни болести
2700000913 д-р Есен Джемал Мустафа Неврохирургия
1700004732 д-р Есман Феим Алтунок
2200000147 д-р Жан Петров Пейчев
2700000335 д-р Жана Петрова Колева-Вълкова Вътрешни болести
2700000336 д-р Желязка Димитрова Атанасова-Топалова Вътрешни болести
2700000340 д-р Живко Георгиев Атанасов Ортопедия и травматология
2700000341 д-р Живко Димитров Желязков Хирургия
2700000342 д-р Живко Димитров Четалов Вътрешни болести, Гастроентерология
2700000344 д-р Живко Иванов Хаджииванов Обща медицина
2700000967 д-р Живко Калинов Калинов