Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Хасково

Показване на 226-250 от 638.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2700001034 д-р Евгени Ивайлов Иванов
2700001015 д-р Евгени Нанков Нанев Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2700000927 д-р Евгения Христова Русева
2700000940 д-р Екатерина Валентинова Тумбалова Нервни болести
2700001060 д-р Екатерина Георгиева Манчева
2700000307 д-р Екатерина Лазарова Стоянова-Иванова Психиатрия
2700000310 д-р Елена Ангелова Бозалиева Педиатрия
2700000311 д-р Елена Вениаминова Андреева-Белевска Акушерство и гинекология
2700001065 д-р Елена Веселинова Калфова
2700000312 д-р Елена Генева Петрова Клинична лаборатория
2700000315 д-р Елена Димитрова Дачева
2700000316 д-р Елена Иванова Петрова-Тодорова Вътрешни болести
2700000317 д-р Елена Иванова Тодорова Кардиология, Вътрешни болести
2700000319 д-р Елена Петрова Костадинова
2700000320 д-р Елена Цветанова Киферова Обща медицина
2700000322 д-р Елина Панайотова Караиванова Педиатрия
2700000323 д-р Елисавета Стефанова Иванова Очни болести
2700000325 д-р Елка Йорданова Жечева
2700000326 д-р Емил Делчев Евтимов Анестезиология и интензивно лечение
2700000328 д-р Емилена Петрова Филипова Педиатрия
2700000329 д-р Емилия Димитрова Милева Вътрешни болести
2700000330 д-р Емилия Иванова Александрова-Гайдарова Обща медицина
2700000333 д-р Ергюн Реджебов Кехайов Акушерство и гинекология
2700000334 д-р Ердинч Мухитдинов Чолев Акушерство и гинекология
2700000947 д-р Ерхан Сами Мустафа Нервни болести