Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Хасково

Показване на 376-400 от 627.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2700000567 д-р Мариана Христова Георгиева-Мазълова Ендокринология и болести на обмяната, Вътрешни болести
2700000531 д-р Мариела Панайотова Танева Нервни болести
2700000532 д-р Мариета Живкова Тодорова
2700000534 д-р Марио Георгиев Янакиев Педиатрия
2700000538 д-р Мария Василева Боева-Дупчева Вътрешни болести
2700000540 д-р Мария Георгиева Боспатчиева Педиатрия
2700000542 д-р Мария Делчева Георгиева Вътрешни болести
2700000544 д-р Мария Донева Янкова
2700000545 д-р Мария Драгова Попова Очни болести
2700000546 д-р Мария Иванова Велкова Ушно-носно-гърлени болести
1700005569 д-р Мария Илиянова Ламбрева
2700000549 д-р Мария Кръстева Иванова Педиатрия
2700000551 д-р Мария Милчева Александрова Вътрешни болести, Обща медицина
2700000553 д-р Мария Неделчева Ангелова Нефрология
2700000554 д-р Мария Николова Грозева Педиатрия
2700001004 д-р Мария Сребрева Сребрева
2700000557 д-р Мария Христова Апостолова Педиатрия, Пневмология и фтизиатрия
2700000560 д-р Мария Цанкова Белчева-Михайлова Обща медицина
2700000561 д-р Мариян Грозев Запрянов Вътрешни болести
2700000562 д-р Марияна Денева Бонева-Кръстева Клинична лаборатория
2700000564 д-р Марияна Петрова Четалова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2700000565 д-р Марияна Стефанова Вълчева Нервни болести
2700000566 д-р Марияна Стефанова Господинова Педиатрия
2700000570 д-р Маруся Атанасова Иванова Вътрешни болести, Кардиология
0600000285 д-р Матей Асенов Матеев Акушерство и гинекология, Анестезиология и интензивно лечение