Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Хасково

Показване на 251-275 от 619.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2700000345 д-р Живко Колев Колев кмнНервни болести, Физикална и рехабилитационна медицина
2700000346 д-р Живко Колев Христов Педиатрия
2700000347 д-р Живко Петров Филев Кожни и венерически болести
2700000349 д-р Жоро Богданов Иванов Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар, Хирургия
2700000350 д-р Жоро Петков Ченголов Ушно-носно-гърлени болести
1700005561 д-р Жулиде Бейрул Реджеб
2700001046 д-р Жулиета Георгиева Христова
2700000352 д-р Здравка Василева Атанасова Педиатрия
2700000353 д-р Здравко Ангелов Наков Вътрешни болести
2700000972 д-р Зейнур Селятин Касим Анестезиология и интензивно лечение
2700000357 д-р Златка Георгиева Чанкова Кожни и венерически болести
2700000360 д-р Златка Проданова Георгиева Вътрешни болести, Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2300014377 д-р Ивайло Александров Георгиев
2700000896 д-р Ивайло Костадинов Василев Кардиология
2700000366 д-р Иван Атанасов Симеонов Ушно-носно-гърлени болести
2700000367 д-р Иван Вълканов Вълканов Урология
2700000370 д-р Иван Георгиев Попиванов Акушерство и гинекология
2700000371 д-р Иван Господинов Пальонов Вътрешни болести
2700001026 д-р Иван Дианов Митев
2700000372 д-р Иван Димитров Ангелов Обща медицина
2700000988 д-р Иван Желязков Тодоров Нервни болести
2700000376 д-р Иван Йорданов Василев Вътрешни болести
2700000377 д-р Иван Климентов Тончев Вътрешни болести
2700000380 д-р Иван Колев Петров Пневмология и фтизиатрия, Вътрешни болести
2700000381 д-р Иван Маринов Иванов Хирургия