Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Хасково

Показване на 251-275 от 661.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2700000328 д-р Емилена Петрова Филипова Педиатрия
2700000329 д-р Емилия Димитрова Милева Вътрешни болести
2700000330 д-р Емилия Иванова Александрова-Гайдарова
2700000333 д-р Ергюн Реджебов Кехайов Акушерство и гинекология
2700000334 д-р Ердинч Мухитдинов Чолев Акушерство и гинекология
2700000947 д-р Ерхан Сами Мустафа
2700000913 д-р Есен Джемал Мустафа Неврохирургия
2200000147 д-р Жан Петров Пейчев
2700000335 д-р Жана Петрова Колева-Вълкова Вътрешни болести
2700000336 д-р Желязка Димитрова Атанасова-Топалова Вътрешни болести
2700000338 д-р Живка Иванова Николова Обща медицина
2700000340 д-р Живко Георгиев Атанасов Ортопедия и травматология
2700000341 д-р Живко Димитров Желязков Хирургия
2700000342 д-р Живко Димитров Четалов Гастроентерология, Вътрешни болести
2700000343 д-р Живко Димов Колев
2700000344 д-р Живко Иванов Хаджииванов Обща медицина
2700000967 д-р Живко Калинов Калинов
2700000345 д-р Живко Колев Колев кмнНервни болести, Физикална и рехабилитационна медицина
2700000346 д-р Живко Колев Христов Педиатрия
2700000347 д-р Живко Петров Филев Кожни и венерически болести
2700000349 д-р Жоро Богданов Иванов Хирургия
2700000350 д-р Жоро Петков Ченголов Ушно-носно-гърлени болести
1700005561 д-р Жулиде Бейрул Реджеб
2700001046 д-р Жулиета Георгиева Христова
2700000352 д-р Здравка Василева Атанасова Педиатрия