Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Хасково

Показване на 151-175 от 633.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2700000949 д-р Гергана Костова Згурева Очни болести
2700000199 д-р Гергана Манолова Кунева
2700000200 д-р Гергана Несторова Петева-Касабова Физикална и рехабилитационна медицина
2700000201 д-р Гергана Петрова Пеева Нервни болести
2700000964 д-р Гергана Русева Тодорова
2700000202 д-р Гергана Стойчева Христова Обща медицина
2700000203 д-р Гергана Христова Георгиева Вътрешни болести
2700000206 д-р Горан Ангелов Зетов Хирургия
2700000208 д-р Господинка Вълкова Мандова Физикална и рехабилитационна медицина
2700000209 д-р Григор Проданов Григоров Образна диагностика
2700000213 д-р Дани Хусеин Раед Хирургия
2700000214 д-р Даниел Атанасов Янков Кожни и венерически болести
2700000212 д-р Даниела Иванова Евтимова
2700000215 д-р Даниела Иванова Филипова Обща медицина
2700000216 д-р Даниела Севова Колева Нервни болести
2700000217 д-р Даниела Симеонова Димитрова Обща медицина
2700000218 д-р Даниела Сотирова Иванова Медицинска онкология
2900000119 д-р Даниела Станева Господинова Епидемиология на инфекциозните болести
2700000220 д-р Данка Славова Димова-Попилиева Обща медицина, Инфекциозни болести
2700000221 д-р Данчо Димитров Йорданов Вътрешни болести, Кардиология
2700000222 д-р Дарин Славов Шишманов Обща медицина
2700000223 д-р Дарина Тилева Димитрова Анестезиология и интензивно лечение
2700000225 д-р Дафинка Тодорова Христова Клинична лаборатория
2700000228 д-р Делчо Латев Каравасилев Неврохирургия
2700001072 д-р Делян Михайлов Георгиев