Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Хасково

Показване на 76-100 от 638.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2700000099 д-р Васко Кирилов Донев Инфекциозни болести
2700000101 д-р Велина Мавродиева Михайлова Епидемиология на инфекциозните болести
2700000102 д-р Велислава Йосифова Джонева-Славская Педиатрия
2700000103 д-р Величка Драгиева Маринова-Петрова Вътрешни болести
2700000104 д-р Величка Петкова Пашова Педиатрия
2700000106 д-р Величка Тодорова Тенева Акушерство и гинекология
2700000110 д-р Вергиния Николаева Минчева Вътрешни болести
2700000111 д-р Весела Димитрова Чавдарова-Полихронова
2700000113 д-р Веселин Георгиев Карагеоргиев Хирургия
2700000114 д-р Веселин Георгиев Латев Ушно-носно-гърлени болести
2700000116 д-р Веселин Динов Тодоров Обща медицина
2700000118 д-р Веселин Костов Вълчев Вътрешни болести
2700000119 д-р Веселин Николов Туртов Ортопедия и травматология
2700001002 д-р Веселин Росенов Вълков Нервни болести
2700000120 д-р Веселин Тодоров Калфов Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2700000122 д-р Веселина Ангелова Вангелова Педиатрия
2700000123 д-р Веселина Демирева Йорданова Педиатрия
2700000125 д-р Веселка Илиева Кючукова Обща медицина
2700000126 д-р Веска Георгиева Василева Кожни и венерически болести
2700001027 д-р Виктор Янев Воев
2700000127 д-р Виктория Генадиевна Белянова Физикална и рехабилитационна медицина
2700000128 д-р Виолета Александрова Петлешкова-Вълева
2700000129 д-р Виолета Боянова Янева Кожни и венерически болести
2700000131 д-р Виолета Господинова Михайлова Нервни болести
2700000132 д-р Виолета Иванова Башаева Акушерство и гинекология