Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Haskovo

Displaying 251-275 of 670 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2700000328Emilena Petrova Filipova MD General Paediatrics
2700000329Emilia Dimitrova Mileva MD Internal Medicine
2700000330Emilia Ivanova Aleksandrova-Gaydarova MD
2700000333Ergyun Redzhebov Kehayov MD Obstetrics and Gynaecology
2700000334Erdinch Muhitdinov Cholev MD Obstetrics and Gynaecology
2700000947Erhan Sami Mustafa MD
1700004732Esman Feim Altunok MD
2200000147Zhan Petrov Peychev MD
2700000335Zhana Petrova Koleva-Valkova MD Internal Medicine
2700000336Zhelyazka Dimitrova Atanasova-Topalova MD Internal Medicine
2700000338Zhivka Ivanova Nikolova MD General Practice
2700000340Zhivko Georgiev Atanasov MD Orthopaedics and Traumatology
2700000341Zhivko Dimitrov Zhelyazkov MD Surgery
2700000342Zhivko Dimitrov Chetalov MD Gastroenterology, Internal Medicine
2700000343Zhivko Dimov Kolev MD
2700000344Zhivko Ivanov Hadzhiivanov MD General Practice
2700000967Zhivko Kalinov Kalinov MD
2700000345Zhivko Kolev Kolev MD Neurology
2700000346Zhivko Kolev Hristov MD General Paediatrics
2700000347Zhivko Petrov Filev MD Dermato-venerology
2700000349Zhoro Bogdanov Ivanov MD Surgery
2700000350Zhoro Petkov Chengolov MD Oto-rhino-laryngology
1700005561Zhulide Beyrul Redzheb MD
2700001046Zhulieta Georgieva Hristova MD
2700000352Zdravka Vasileva Atanasova MD General Paediatrics