Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Haskovo

Displaying 251-275 of 640 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2700000913Esen Dzhemal Mustafa MD Neurosurgery
2200000147Zhan Petrov Peychev MD
2700000335Zhana Petrova Koleva-Valkova MD Internal Medicine
2700000336Zhelyazka Dimitrova Atanasova-Topalova MD Internal Medicine
2700000338Zhivka Ivanova Nikolova MD General Practice
2700000340Zhivko Georgiev Atanasov MD Orthopaedics and Traumatology
2700000341Zhivko Dimitrov Zhelyazkov MD Surgery
2700000342Zhivko Dimitrov Chetalov MD Gastroenterology, Internal Medicine
2700000343Zhivko Dimov Kolev MD
2700000344Zhivko Ivanov Hadzhiivanov MD General Practice
2700000967Zhivko Kalinov Kalinov MD
2700000345Zhivko Kolev Kolev MD Neurology, Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
2700000346Zhivko Kolev Hristov MD General Paediatrics
2700000347Zhivko Petrov Filev MD Dermato-venerology
2700000349Zhoro Bogdanov Ivanov MD Specialist General Medicine / Deputy Employee, Surgery
2700000350Zhoro Petkov Chengolov MD Oto-rhino-laryngology
1700005561Zhulide Beyrul Redzheb MD
2700001046Zhulieta Georgieva Hristova MD
2700000352Zdravka Vasileva Atanasova MD General Paediatrics
2700000353Zdravko Angelov Nakov MD Internal Medicine
2700000972Zeynur Selyatin Kasim MD Anesthesiology and Intensive Care
2700000357Zlatka Georgieva Chankova MD Dermato-venerology
2700000358Zlatka Dimitrova Nikolova MD Internal Medicine
2700000360Zlatka Prodanova Georgieva MD Internal Medicine
2300014377Ivaylo Aleksandrov Georgiev MD