Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Varna

Displaying 1-25 of 3011 results.
UINFILENAMESPECIALTY
0400003486Abdoullah Zargar Shabestari MD Orthopaedics and Traumatology
0400004238Abdulkadir Berkehan Koroglu MD
0400003204Abdunassr Said Mohamed Assad MD
0400000002Avgustin Minkov Minkov MD
0400003784Avgustina Chavdarova Georgieva MD Gastroenterology
0400000170Agavni Artyun Babikyan MD Oto-rhino-laryngology, Clinical Virology
0400000004Agnes Ivanova Rasheva MD Oto-rhino-laryngology
0400004618Agop Kevork Jalankrian MD Obstetrics and Gynaecology
0400005294Adelina Atanasova Encheva MD
0400000006Adelina Boyanovna Dzhordzhanova MD Psychiatry, Forensic Psychiatry
0400004368Adelina Sevdalinova Stoycheva MD
0400003612Adem Vedatov Chakarov MD Anesthesiology and Intensive Care
0400000007Adrean Spasov Klimentov MD
0400003983Adrian Vasilev Nikolov MD Cardiology
0400004411Adriana Dimitrova Hadzhieva-Hristova MD General Paediatrics
1600000008Adriana Hristova Mikinska MD Ophthalmology
0400004595Aydzhan Shefket Mustafova MD Specialist General Medicine / Deputy Employee
2300013419Aylin Vedat Hadzhiveli MD
0400003388Aylin Ismet Basri MD General Practice
0400005006Aylin Sinan Hyuseinova MD
2600000460Aylin Suphieva Ahmedova MD
0400005308Aynel Sali Nazmi MD
0400004730Aysun Osman Chausheva MD
0400003418Aladin Rafik Ahmed Mohamed Abuzriba MD Ophthalmology
0400000010Albena Borisova Toneva-Stoyanova MD Nutrition and dietetics