Membership Application

Membership Application

Уважаеми колеги,

Настоящата електронна форма е предназначена само за първоначална заявка за вписване на нови членове.

Подаването на електронна заявка за вписване Ви дава предимство при обработка на документите ви в офиса на съответната Районна колегия на БЛС.

Моля, попълнете внимателно Вашите данни и изберете към коя от Районните колегии на БЛС /където желаете да бъдете вписан/а / да бъде изпратена заявката. След потвърждаване /изпращане/ на заявката имате възможност в рамките на 4 работни дни да посетите офиса на избраната от вас Колегия и да приключите процедурата по вписването Ви в Националния регистър на БЛС. След този срок заявката се анулира.

В офиса на Районната колегия на БЛС следва да представите в оригинал необходимите документи, които може да видите тук .

При потвърждаване на Вашата заявка, Вие предоставяте свои лични данни и се съгласявате те да бъдат обработвани по отношение дейността на БЛС. Тези данни са изискуеми по смисъла на чл.5, т.6 от ЗСОЛЛДМ и Устава на БЛС.