Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Targovishte

Displaying 1-25 of 279 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2600000432Azhda Hasanova Ibryamova MD
2600000442Aydan Rasimov Hasanov MD
2600000434Aylin Gyukchan Ahmedova MD
1800000419Aysun Gyunerova Osmanova MD
2600000469Aysun Nihatov Sedatov MD
2600000456Albena Zhivkova Taseva MD
2600000002Aleksandar Arseniev Aleksandrov MD Ophthalmology
2600000431Aleksandar Tsvetelinov Peychev MD
2600000004Aleksey Nikolaevich Kryakolov MD General Paediatrics
2600000005Ali Mohamed Hasan-Ahmed MD Obstetrics and Gynaecology
2600000008Angel Dimitrov Misirdzhiev MD General Practice
2600000010Aneta Petrova Borisova MD General Practice
2600000463Anita Bozhidarova Panayotova MD
2600000013Anna Avramova Kaloyanova MD Clinical Laboratory
2600000014Anna Dobrinova Mitreva MD General Paediatrics
2600000016Asen Georgiev Asenov MD Surgery
2600000017Asen Mitev Mollov MD General Practice
2600000020Atanas Ignatov Savov MD Internal Medicine, Gastroenterology
2600000021Atanas Radev Atanasov MD General Paediatrics
2600000026Bozhana Ivanova Vasileva-Harizanova MD General Paediatrics
2600000027Boyka Petrova Dimova MD Medical Parasitology
2600000032Boryana Georgieva Stoyanova MD Oto-rhino-laryngology
2600000033Boyan Sergeev Filev MD Obstetrics and Gynaecology
2600000034Branimir Stoyanov Mihaylov MD General Practice
2600000036Valentin Dobrev Vasilev MD Emergency Medicine, Neurology