Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Plovdiv

Displaying 1-25 of 3982 results.
UINFILENAMESPECIALTY
1700000004Aglaya Kimonova Todorova MD Sports Medicine, Communicable Diseases
1700005300Agnes Manuel Balyan MD
1700000007Adelina Dimitrova Boyadzhieva MD Clinical Laboratory
1700000008Adelina Enchova Pencheva MD
1700005115Adrian Antonov Hadzhiev MD Cardiology
1700005079Adrian Lachezarov Angelov MD
1700000009Adriana Andreeva Cheshmedzhieva MD
1700000010Adriana Koleva Madzhurova MD
1700005999Aydzhan Hayretin Bekir MD
0300001425Ayler Ilyazova Ali MD
1700000011Ayman Halil Kiki MD Obstetrics and Gynaecology
1700005422Aysel Shukri Osman MD
1700005367Aysun Ayhan Ali MD
1700005279Aysun Muzaferova Yumerova-Mustafova MD
1700005088Ayshe Ahmed Sadak-Mehmed MD
1700005234Ayshe Bahtiyar Sofu MD
1700005551Ayshegyul Aptikerimova Durmusheva MD
1700000013Albena Asenova Masarlieva-Manolova MD
1700000017Albena Dimitrova Botushanova MD Radiobiology, Nuclear Medicine
1700000018Albena Dimitrova Moleva MD
1700000020Albena Kirilova Petkova MD
1700000021Albena Kancheva Kichukova MD
1700000023Albena Lyubomirova Teodosieva-Krashkova MD Ophthalmology
1700000024Albena Nikolova Noncheva MD
1700000025Albena Peeva Cholakova MD General Practice, Dermato-venerology