Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Smolyan

Displaying 1-25 of 280 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2200000001Avgustin Asenov Hadzhiyski MD Obstetrics and Gynaecology
1700000006Adelina Bozhidarova Nacheva MD Anesthesiology and Intensive Care
1700005381Aylin Asanova Hadzhieva MD
2200000002Albena Zdravkova Chinareva MD Obstetrics and Gynaecology
2200000003Albena Nikolaeva Gyunelieva MD Surgery
2200000483Alexandrina Rossenova Kehaeuva MD
1700000034Aleksandar Anatoliev Parshikov MD General Paediatrics
2200000005Aleksi Mitkov Karov MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
2200000450Alina Kostadinova Shukerova-Petrova MD Imaging Diagnostic
2200000006Alkazar Nedkov Hadzhimatev MD General Practice
2200000485Altay Eminov Kosov MD
2200000481Anastas Dimitrov Talev MD
2200000406Anastas Savov Petrov MD Internal Medicine, Gastroenterology
2200000039Anastas Stoev Karagyaurov MD Psychiatry
2200000479Anastasia Kirilova Hadzhihristeva-Badeva MD
2200000010Anatoli Svilenov Alikovski MD Urology
2200000011Angel Bozhanov Belev MD Internal Medicine, Cardiology, Rheumatology, Community Medicine and Health Management
2200000013Angel Vasilev Stefanov MD
2200000015Angel Nikolov Karashev MD Anesthesiology and Intensive Care
2200000477Andzhela Velinova Basheva MD
2200000018Andrey Mladenov Germanov MD Internal Medicine, Cardiology
2200000043Antoaneta Georgieva Sariyska MD Neurology
2200000022Anton Gorchev Lalov MD Obstetrics and Gynaecology, Community Medicine and Health Management
2200000023Apostol Nikolov Andreevski MD General Paediatrics
2200000024Argir Kirkov Hadzhihristev MD Internal Medicine, Rheumatology, Cardiology