Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Smolyan

Displaying 276-287 of 287 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2200000348Tsveti Lyubomirova Kabasanova MD Clinical Laboratory
2200000349Tsvetka Galabova Rangelova MD
2200000350Tsvyatko Slavov Hadzhiev MD Clinical Laboratory
2200000351Tsena Borisova Garova MD Internal Medicine, Endocrinology and Metabolic diseases
2200000353Chavdar Radoev Taranski MD Emergency Medicine
2200000355Shtilyon Nikolov Nikov MD Surgery
2200000480Yuksel Sevdiev Mekov MD
2200000467Yulvie Zahrieva Hadzhieva MD
2200000358Yuliana Lazarova Ivanova MD
2200000356Yulia Boykova Kisimova-Kamenova MD General Paediatrics
2200000359Yulka Vladimirova Takeva MD Ophthalmology
2200000360Yura Nikolova Blagoeva MD Anesthesiology and Intensive Care