Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Smolyan

Displaying 1-25 of 279 results.
UINFILENAMESPECIALTY
1000000246Petar Stoilov Kalfov MD Internal Medicine, General Practice
1300000099Georgi Davidov Toshev MD General Practice
1400000762Sonya Petrova Misheva MD General Paediatrics
1400000989Andrey Vladimirov Kovachev MD Anesthesiology and Intensive Care
1600001825Vaseem Zamair Mohammed MD General Paediatrics
1700000006Adelina Bozhidarova Nacheva MD Anesthesiology and Intensive Care
1700000034Aleksandar Anatoliev Parshikov MD General Paediatrics
1700000135Angelina Ilieva Chuchuranova-Kelbecheva MD Imaging Diagnostic
1700000436Valentin Atanasov Nachev MD General Practice
1700002054Lilyana Krumova Cherpokova MD Internal Medicine, Respiratory Medicine
1700002431Milena Mihaylova Nicheva MD Psychiatry
1700002499Mihail Borisov Kalnev MD Surgery
1700002739Okan Ismet Aliman MD Internal Medicine, Cardiology
1700003534Todor Atanasov Pechilkov MD
1700004066Pepa Georgieva Ganchevska-Fereyra MD General Practice
1700004663Emilia Yordanova Minkova MD
1700004851Gyuner Remzi Alkaya MD
1700005019Fatme Shabanova Shalganova-Parzhanova MD General Paediatrics
1700005139Margarita Asenova Raykova MD Endocrinology and Metabolic diseases
1700005140Veselin Nenkov Kehayov MD Specialist General Medicine / Deputy Employee
1700005211Vasil Ivanov Grivnev MD
1700005723Medeni Karashi MD
2200000001Avgustin Asenov Hadzhiyski MD Obstetrics and Gynaecology
2200000002Albena Zdravkova Chinareva MD Obstetrics and Gynaecology
2200000003Albena Nikolaeva Gyunelieva MD Surgery