Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Smolyan

Displaying 1-25 of 279 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2700000450Kiril Nikolov Kirilov MD Internal Medicine
2700000343Zhivko Dimov Kolev MD Cardiology
2500002227Dzheni Alieva Muskova MD
2500002159Evgeni Antonov Naydenov MD
2300011624Petar Stefanov Yanev MD Ophthalmology
2300010393Nikolay Iliev Iliev MD Internal Medicine, Cardiology
2300004686Yordan Naydenov Yordanov MD Psychiatry
2200000486Biser Antonov Belev MD
2200000485Altay Eminov Kosov MD
2200000484Hristo Petrov Ivanov MD
2200000483Alexandrina Rossenova Kehaeuva MD
2200000481Anastas Dimitrov Talev MD
2200000480Yuksel Sevdiev Mekov MD
2200000479Anastasia Kirilova Hadzhihristeva-Badeva MD
2200000478Dimitar Nikolaev Ganichev MD
2200000477Andzhela Velinova Basheva MD
2200000476Vesiha Asanova Kehayova MD
2200000475Hristo Krasimirov Uruchev MD Cardiology
2200000471Leman Salieva Fezova MD Neurology
2200000469Iliana Mitkova Sokolova MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
2200000467Yulvie Zahrieva Hadzhieva MD
2200000465Nina Yuliyanova Karova MD Obstetrics and Gynaecology
2200000463Siya Alyosheva Bezirgyanova MD
2200000461Viktoriya Karamfilova Kurtinova-Alieva MD Paediatric Endocrinology and Metabolic Diseases
2200000458Ivelina Ruseva Babadzhanova MD Endocrinology and Metabolic diseases