Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Dobrich

Displaying 1-25 of 448 results.
UINFILENAMESPECIALTY
0900000804Ayhan Bilyalov Ahmedov MD
0900000839Ayshe Ahmed Redzheb MD
0900000002Albena Aleksandrova Minkova-Koleva MD
0900000003Albena Vasileva Vasileva MD Internal Medicine, Nephrology
0900000004Albena Stefanova Sevdanska MD Internal Medicine, Endocrinology and Metabolic diseases
0900000005Aleksandra Aleksandrovna Guseva MD General Practice
0900000009Aleksandar Yordanovich Shterev MD Obstetrics and Gynaecology
0900000012Anastasia Spirova Trifonova-Aleksandrova MD Occupational Medicine, Specialist General Medicine / Deputy Employee
0900000013Angel Dimitrov Paskalev MD Surgery
0900000015Angelina Dimitrova Nikolova MD General Paediatrics, Community Medicine and Health Management
0900000016Andrey Velchev Valov MD
0900000017Aneliya Georgieva Kolarova-Kisyova MD Internal Medicine
0900000018Anzhel Vasilev Petkov MD Anesthesiology and Intensive Care
0900000769Asya Nikolaeva Raykova-Kachovska MD Endocrinology and Metabolic diseases
0900000799Atanas Yuriev Atanasov MD
0900000823Atanas Yuriev Yanev MD
0900000777Bekir Eminov Sabahtinov MD Neurology
0400004372Bello Mode Dange MD General Paediatrics
0900000835Bilyana Zlatkova Peneva MD
0900000034Biser Yankov Botev MD Anesthesiology and Intensive Care
0900000035Biserka Atanasova Pacholova-Tsenova MD Imaging Diagnostic, Community Medicine and Health Management
0900000036Biserka Veselinova Kirova MD General Practice
0900000037Blaga Angelova Nikolova MD Imaging Diagnostic
0900000040Borislav Enchev Zhelyazkov MD Internal Medicine, Respiratory Medicine
0900000041Borislav Zhelyazkov Bonev MD Obstetrics and Gynaecology