Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Dobrich

Displaying 201-225 of 452 results.
UINFILENAMESPECIALTY
0900000763Ivelina Rumenova Valcheva MD Gastroenterology
0400003571Ivelina Stoycheva Ivanova MD
0900000290Ivo Hristov Voychev MD Anesthesiology and Intensive Care
0900000291Iliya Dimitrov Balchev MD Oto-rhino-laryngology
0900000295Iliyan Hristov Bratovanov MD Surgery, Medical Oncology
0900000296Iliyana Stefanova Ananieva MD Ophthalmology
0900000297Ilko Stefanov Nanev MD Specialist General Medicine / Deputy Employee
0900000300Iskren Georgiev Dimitrov MD Oto-rhino-laryngology
0900000303Yovelina Lyubomirova Nikolova MD
0900000306Yovka Dimitrova Tihonova MD General Paediatrics, Neonatology
0900000308Yovcho Ivanov Yovev MD General Paediatrics, Paediatric Rheumatology, Paediatric Cardiology
0900000795Yomer Faruk Pamukchu MD
0900000759Yordan Dimitrov Borisov MD Imaging Diagnostic
0900000311Yordan Iliev Georgiev MD General Practice
0900000315Yordanka Ivanova Stoeva-Yordanova MD General Practice
0900000316Yordanka Mihaylova Handzhieva MD General Practice
0900000317Yordanka Slaveeva Kotsovska MD Internal Medicine, General Practice
0900000318Yordanka Stoyanova Ruseva MD General Paediatrics
0900000323Kalina Stoianova Peneva MD General Practice
0900000321Kalinka Angelova Angelova-Doneva MD Clinical Laboratory
0900000322Kalinka Vasileva Dyankova MD Obstetrics and Gynaecology
0900000770Kaloyan Nedkov Velkov MD
0900000741Kaloyan Todorov Kurtev MD Orthopaedics and Traumatology
0900000324Kameliya Kircheva Staneva MD Epidemiology of the Communicable Diseases, Dermato-venerology, Community Medicine and Health Management
2300013496Karin Berdj Hadjolyan MD