Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Dobrich

Displaying 151-175 of 458 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2300014029Elena Vasileva Bulgar MD
0900000809Elena Kancheva Atanasova MD
0900000771Eliz Nyurtenova Selimova MD Gastroenterology
0900000223Elka Milanova Todorova-Kozarova MD Internal Medicine, Nephrology
0400005060Emil Georgiev Ivanov MD
0900000224Emiliya Baycheva Baeva-Petrova MD General Paediatrics
0900000225Emiliya Georgieva Dimova MD Obstetrics and Gynaecology
2300003749Emilia Lyubenova Doncheva MD Nutrition and dietetics, Community Medicine and Health Management
0900000226Emiliya Mihaylova Trifonova MD Clinical Laboratory
0900000227Emiliya Nikolova Dimitrova MD General Paediatrics, Paediatric Rheumatology
0900000829Erdzhan Sezen Fehmi MD
0900000230Erdinch Iliyaz Hadzhiev MD Community Medicine and Health Management, Specialist General Medicine / Deputy Employee
0900000803Ersin Erduan Ismail MD
0900000232Zhaneta Stefanova Kraeva MD Dermato-venerology
0900000233Zhanina Petrova Kalinkova-Dinovska MD Community Medicine and Health Management, Health Economics, Imaging Diagnostic
0900000768Zheyno Iliyanov Iliev MD
0900000235Zhelka Ruseva Keranova-Valcheva MD General Paediatrics
0900000821Zheni Kaloyanova Nedelcheva MD
0900000238Zhenya Petrova Haralanova MD General Paediatrics, Clinical Allergology
0900000239Zhenya Stefanova Shtereva MD General Paediatrics, General Practice
0900000240Zhivka Dimitrova Naneva MD General Paediatrics
0900000243Zhivka Pavlova Daskalova-Hadzhinoneva MD General Paediatrics
0900000244Jivka Stoycheva Kamberliyska-Kostova MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
0900000758Zhivko Krasimirov Kirov MD Orthopaedics and Traumatology
0900000249Zhulieta Ivanova Nikolova MD Psychiatry