Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Dobrich

Displaying 51-75 of 452 results.
UINFILENAMESPECIALTY
0900000076Vesela Petkova Tsvetkova MD Clinical Microbiology
0400000394Vesela Slavova Delcheva MD General Paediatrics, Neonatology
0900000077Veselin Velichkov Velikov MD General Practice
0900000078Veselin Georgiev Arabadzhiev MD Internal Medicine, Cardiology
0900000079Veselina Georgieva Eneva MD Obstetrics and Gynaecology
0900000080Veselina Todorova Petrova MD General Practice
0900000082Veselka Georgieva Tsatsova-Todorova MD General Paediatrics
0900000817Viktor Svetozharov Zhelev MD
0900000084Viliya Hristova Baleva MD General Practice
0900000085Violeta Aleksandrova Simeonova MD General Practice
0900000089Violeta Zhelyazkova Markova MD Oto-rhino-laryngology
0900000092Violina Petrova Toneva MD Emergency Medicine
0900000097Vyara Dimitrova Angelova MD Dermato-venerology
0900000099Vyara Hristova Petrova-Staneva MD General Practice
0900000100Vyarka Petrova Erinozova MD Clinical Microbiology
0900000739Galin Georgiev Mamarov MD General Practice
0900000102Galina Asenova Borisova-Marinova MD General Practice, Clinical Toxicology
0900000103Galina Dimitrova Gandeva MD Occupational Medicine
0900000104Galina Dimitrova Stoyanova MD Nephrology
0900000105Galina Ilieva Zlateva MD Neurology
0900000106Galina Yordanova Goranova MD Internal Medicine, General Practice
0900000108Galina Nenova Atanasova MD Community Medicine and Health Management, General Practice
0900000109Galina Petrova Bodicheva-Zhelyazkova MD General Paediatrics, General Practice
0900000737Galina Plamenova Kirilova MD Cardiology
0900000110Galina Trifonova Angelova MD Psychiatry