Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Добрич

Показване на 151-175 от 476.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0900000209 д-р Донка Цонкова Пащиева-Петрова Нервни болести
0400004541 д-р Донна Спасова Тошева
0900000210 д-р Дора Тодорова Стоянова Вътрешни болести
0900000211 д-р Дорета Иванова Илчева Анестезиология и интензивно лечение
2300011942 д-р Евгени Николаев Василев
0900000214 д-р Евгени Цонков Чобанов Обща медицина
0900000215 д-р Евгений Гергов Стойчовски Акушерство и гинекология
0900000218 д-р Евгения Ефтимова Арсова-Петрова
0900000219 д-р Евелина Станкова Стойчева Трудова медицина
0900000729 д-р Екатерина Вячеславовна Носач-Стоянова Кожни и венерически болести
0900000220 д-р Еленка Пенчева Димитрова Педиатрия
0900000771 д-р Елиз Нюртенова Селимова Гастроентерология
0900000223 д-р Елка Миланова Тодорова-Козарова Вътрешни болести, Вътрешни болести - Нефрология
0900000224 д-р Емилия Байчева Баева-Петрова Педиатрия
0900000225 д-р Емилия Георгиева Димова Акушерство и гинекология
0900000226 д-р Емилия Михайлова Трифонова Клинична лаборатория
0900000227 д-р Емилия Николова Димитрова Педиатрия, Детски болести - Детска ревматология
0900000230 д-р Ердинч Илияз Хаджиев Социална медицина и здравен мениджмънт
0900000803 д-р Ерсин Ердуан Исмаил
0900000232 д-р Жанета Стефанова Краева Кожни и венерически болести
0900000233 д-р Жанина Петрова Калинкова-Диновска Социална медицина и здравен мениджмънт, Икономика на здравеопазването, Образна диагностика
0900000768 д-р Жейно Илиянов Илиев
0900000234 д-р Жеко Райков Чалъков Акушерство и гинекология
0900000235 д-р Желка Русева Керанова-Вълчева Педиатрия
0900000238 д-р Женя Петрова Хараланова Педиатрия, Клинична алергология