Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Добрич

Показване на 26-50 от 449.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0900000044 д-р Боряна Емилова Илчева Нервни болести
0900000046 д-р Боряна Иванова Атанасова Обща медицина
0900000047 д-р Боряна Иванова Колчев Педиатрия
0900000048 д-р Боряна Крумова Спасова Вътрешни болести, Нефрология
0900000051 д-р Валентин Бонев Иванов Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
0900000052 д-р Валентин Димитров Димитров Акушерство и гинекология
0900000700 д-р Валентин Илчев Вълчев
0900000055 д-р Валентин Колев Вълев Хирургия
0900000056 д-р Валентин Николов Димитров Образна диагностика
0900000058 д-р Валентин Цеков Янев Кожни и венерически болести
0900000059 д-р Валентина Енчева Попова Вътрешни болести, Ревматология
0900000690 д-р Валентина Стефанова Желязкова-Ганчева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0900000062 д-р Валери Веселинов Тодоров Хирургия
0900000063 д-р Ваня Йорданова Янева Вътрешни болести
2500000170 д-р Ваня Стефанова Кръстева Спортна медицина, Социална медицина и здравен мениджмънт
0900000064 д-р Ваня Христова Еленчева Клинична лаборатория
0900000065Доцент д-р Васил Василев Желязков кмнОртопедия и травматология
0900000066 д-р Васил Иванов Ганчев Педиатрия
0900000068 д-р Васил Цветанов Василев Нервни болести, Физикална и рехабилитационна медицина
0900000826 д-р Велизар Веселинов Иванов
2300001500 д-р Величка Венкова Ненова Образна диагностика
0900000071 д-р Венелин Стефанов Гецов
0900000073 д-р Венета Несторова Дечева Ушно-носно-гърлени болести
0900000074 д-р Венета Стефанова Йовева Инфекциозни болести
0400004520 д-р Венцислава Веселинова Железова